Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καρνάρος Λεωνίδας
Τεύχος : 28 έτος : 1992
Η ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και των Ειδικών Δοτών (αιμοπετάλια - μυελού οστών κλπ.) είναι σημαντικός τομέας δράσης για Κοινωνικούς Λειτουργούς. Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζεται η εμπειρία των Κοινωνικών Λειτουργών στο Π.Π.Γ.Ν. Πατρών. Αποδεικνύεται πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στον τομέα προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών, με στόχο πάντα την ανάπτυξη της πραγματικά εθελοντικής αιμοδοσίας, της δημιουργίας, δηλαδή Εθελοντών Αιμοδοτών με αιμοδοσιακή συνείδηση. Ειδικότερα παρουσιάζονται: - Η οργάνωση προσέλκυσης - διατήρησης Εθελοντών Αιμοδοτών - Η Προβολή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας - Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved