Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γεωργούση Ευγενία
Τεύχος : 30 έτος : 1993
Περίληψη Η δημογραφική γήρανση των πληθυσμών των αναπτυγμένων χωρών αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα της υγείας, εξαιτίας της σημαντικής συμβολής της στην αύξηση των δαπανών υγείας. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η ανάλυση της επίδρασης της δημογραφικής γήρανσης στα οικονομικά της υγείας με έμφαση στις δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, από την οποία προκύπτει ότι η δαπάνη της υγείας για τους ηλικιωμένους είναι το 1990 το 30.4% των συνολικών δαπανών για την υγεία και πρόκειται να ανέλθει στο 52.1% το 2050. Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες να προσανατολίζονται στην αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων με την προαγωγή εναλλακτικού τύπου φροντίδας στην τρίτη ηλικία.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved