Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αρμπουνιώτου Γεωργία
Τεύχος : 38 έτος : 1995
Αυτή η εργασία προσπαθεί να εμβαθύνει στα αίτια των προβλημάτων των φτωχών “οικονομικά αδυνάτων” γενικά, απέναντι στην υγεία, που έχουν ως δυσμενές αποτέλεσμα την ανισότητα ως προς τα δικαιώματα και τη χρήση των προϊόντων υγείας. Παρά την ύπαρξη σχετικής ενθαρρυντικής νομοθεσίας, η ανισότητα εξακολουθεί να υπάρχει και να αυξάνεται. Επιβεβαιώνεται, τέλος, η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της υγειονομικής ανισότητας και της κοινωνικο-οικονομικής διαφοράς των ατόμων σε μια χώρα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved