Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Βενιοπούλου Κύρα
Τεύχος : 43 έτος : 1996
Ευχαριστούμε τις γυναίκες κρατούμενες για την εμπιστοσύνη και το χρόνο τους, χωρίς τη συμμετοχή των οποίων δε θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος. Επίσης ευχαριστούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη Διευθύντρια, την Κοινωνική Υπηρεσία και το προσωπικό της φυλακής για τη συνεργασίας τους μαζί μας. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας οφείλεται στη στενή συνεργασία όλης της ομάδας του προγράμματος Αποφυλακιζόμενες Γυναίκες στην Ελλάδα που αποτελείται από τις συντονίστριες και συγγραφείς του παρόντος, την κοινωνιολόγο Μαρία Θανοπούλου και την εγκληματολόγο Έμυ Φρονίμου.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved