Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μακρής Διαμαντής
Τεύχος : 50 έτος : 1998
Η ιδεολογική βάση της Κοινοτικής Εργασίας, ότι δηλαδή οι άνθρωποι είναι ικανοί να ελέγχουν αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους, σε συνδυασμό με την πίστη άτι αυτό μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά μέσα από ένα δίκτυο ανθρώπινης συνεργασίας, συλλογικότητας και δράσης για την αντιμετώπιση αλλά και πρόκληση της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποτελεί το συνδετικό κρίκο της κοινοτικής εργασίας με την κοινοτική δράση. Η ανάπτυξη του κρίκου αυτού έχει τις ρίζες της στην ανάπτυξη της κοινοτικής δράσης του 1960-70 που αποτέλεσε το υπόβαθρο εκείνο πάνω στο οποίο Βασίστηκε και εξελίχθηκε όλη η μετέπειτα κοινοτική εργασία και πιο συγκεκριμένα η σοσιαλιστική κοινοτική εργασία (Holman, 1972). Είναι έκδηλο από τη διεθνή σχετική βιβλιογραφία, ότι ήταν η ιδεολογική σκέψη και πρακτική της σοσιαλιστικής κοινοτικής εργασίας του 1970 που ανέπτυξε σημαντικά πολιτικά συστήματα και προβληματισμούς, όπως αυτά που αφορούν στο Κράτος, την Εξουσία και τη φτώχεια, η έρευνα των οποίων συνδέεται στενά με την κοινοτική δράση. Το άρθρο αυτό θα παρουσιάσει τον τρόπο που οι παραπάνω παράμετροι συνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο και με την κοινοτική εργασία και δράση. Επίσης, θα παρουσιαστεί, μέσα από ένα κριτικό πρίσμα, ο ρόλος που η κοινοτική δράση, ως μέθοδος της κοινοτικής εργασίας, μπορεί να παίξει στη δημιουργία ή μη κοινωνικών αλλαγών, καθώς και οι περιορισμοί εκείνοι που πρέπει να υπερβεί προκειμένου να προχωρήσει προς την τελική εκπλήρωση της κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved