Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κουλμανδά Νίκη-Μαρία
Τεύχος : 137 έτος : 2020
Η μουσική αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής και συχνά έχει θεραπευτική και ανακουφιστική λειτουργία σε ενηλίκους και παιδιά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο διεπιστημονικό ενδιαφέρον για τη σχέση ανάμεσα στη μουσική, τα συναισθήματα και την πρόσδεση με τους άλλους. Επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος μουσικοκινητικής παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 2,5-4,5 ετών, που διαβιούν σε δομές παιδικής φιλοξενίας. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε για εννιά μήνες σε εβδομαδιαία βάση και συμμετείχαν 6 παιδιά. 
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved