Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Λεμπιδάκη Σταυρούλα
Τεύχος : 114 έτος : 2014
Περίληψη Παγκοσμίως πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τις γνώσεις και στάσεις επαγγελματιών υγείας για το AIDS αφού η φροντίδα ασθενών με AIDS παρουσιάζει μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με το AIDS. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved