Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

AIDS: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τεύχος 114 - Έτος 2014

Περίληψη

Παγκοσμίως πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τις γνώσεις και στάσεις επαγγελματιών υγείας για το AIDS αφού η φροντίδα ασθενών με AIDS παρουσιάζει μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με το AIDS. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε επαγγελματίες υγείας, σε νοσοκομεία της Κρήτης. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 16. Αποτελέσματα: Υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και οι στάσεις των επαγγελματιών υγείας ήταν συνολικά θετικές, ενώ οι γνώσεις τους για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον ιό ήταν επαρκείς. Βρέθηκε θετική συσχέτιση, στατιστικά σημαντική, ότι οι ενημερωμένοι επαγγελματίες υγείας δέχονταν να φροντίσουν έναν ασθενή με AIDS (pvalue=0,008<0,05) και να παρέχουν τις ίδιες φροντίδες όπως και στους άλλους ασθενείς (pvalue=0,022<0,05) Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεις και οι στάσεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στους ασθενείς είναι θετικές, αλλά δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για τα προγράμματα στήριξης ασθενών. Είναι σκόπιμο να διοργανωθούν προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved