Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καλούτση Ασπασία
Τεύχος : 118 έτος : 2015
Συγγραφείς: Καλούτση Ασπασία
 Με μεγάλη ευχαρίστηση αποδέχθηκα την τιμητική για μένα πρόταση να παρουσιάσω το έργο της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του ΙΑΚΕ (πρώην ΧΕΝ). Η Σχολή αυτή έδωσε τις πρώτες κοινωνικές λειτουργούς που εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα, και υπήρξε η "μακροβιότερη"...  
Τεύχος : 118 έτος : 2015
Ι. Αρχική φάση Στις αρχές του 1954, με τον Πρύτανη της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ιωάννη Παπαζαχαρίου, η Χάρη Μπρισίμη, τότε ειδική συνεργάτης επί θεμάτων κοινωνικής προνοίας στο Υπουργείο Συντονισμού, συζήτησε την ιδέα της ...  
Τεύχος : 130 έτος : 2018
Συγγραφείς: Καλούτση Ασπασία
Όπως είναι γνωστό, ο κοινωνικός λειτουργός εργάζεται με ανθρώπους που βρίσκονται σχεδόν πάντα κάτω από ψυχολογική ένταση. Αντιμετωπίζουν ποικίλα ατομικά και κοινωνικά προβλήματα που τους προξενούν άλλοτε παροδικές κι άλλοτε μόνιμες ψυχικές διαταραχές. Δημιουργούν ή συμμετέχουν σε κοινωνικές και οικογενειακές καταστάσεις, τέτοιες που η κοινωνία δεν εγκρίνει ή αντιμετωπίζει με μεγάλη εχθρότητα. Πελάτες των κοινωνικών λειτουργών έρχονται σε σύγκρουση με τις ισχύουσες κοινωνικές αξίες. Έτσι από την ίδια τη φύση του αντικειμένου της και από τους στόχους που έχει ως επάγγελμα η Κοινωνική Εργασία προκαλεί στον επαγγελματία συνεχή προβληματισμό, τον τροφοδοτεί με συνεχή, έντονα ερεθίσματα σ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.  
Τεύχος : 15 έτος : 1989
Συγγραφείς: Καλούτση Ασπασία
Ευχαριστώ το Προεδρείο της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρίας για την τιμή να με περιλάβει στους ομιλητές της μετεκπαιδευτικής αυτής σειράς. Το θέμα της παρουσίασής μου είναι: Ή Κοινωνική Εργασία στο χώρο της Παιδοψυχιατρικής". Προτίθεμαι να περιγράφω με συντομία το ρόλο που μπορεί να παίξει και τη συμβολή που μπορεί να έχει το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού στο χώρο που καλύπτει η ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής. Στη χώρα μας από τη δεκαετία του 1950, από τότε δηλαδή που άρχισε η οργανωμένη προσπάθεια για τη δημιουργία υπηρεσιών για το παιδί με ψυχικές διαταραχές και την οικογένειά του καθώς και η προσπάθεια για την προετοιμασία επιστημονικού προσωπικού για τις εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες, όπως παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών, - από τότε - κοινωνικοί λειτουργοί συμμετέχουν στο έργο της ψυχιατρικής ομάδας. Σίγουρα λοιπόν αναφέρομαι σ’ ένα επάγγελμα γνωστό σ’ όλους. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω ότι μια σφαιρική παρουσίαση των δυνατοτήτων του επαγγέλματος αυτού θα είναι χρήσιμη. Όπως θα δούμε παρακάτω, πρόκειται για επάγγελμα που μπορεί να λειτουργήσει σε πολλά επίπεδα και ν’ αναπτύξει ποικίλους ρόλους. Η κατανόηση των δυνατοτήτων αυτών και η αξιοποίηση της προσφοράς του κοινωνικού λειτουργού είναι δυνατόν να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της προσφοράς της συνόλης ψυχιατρικής ομάδας σε παιδιά, στις οικογένειές τους και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved