Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Πάρλαλης Κ Σταύρος
Τεύχος : 121 έτος : 2016
Η Εθνική Αναφορά, σχετικά με τις Βιώσιμες Λύσεις για τoυς Ασυνόδευτους Ανηλίκους (2013), είναι η πρώτη ερευνητική και μελετητική προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής και προτεραιοποίησης των μεθόδων, των καλών πρακτικών και των μοντέλων επιχειρησιακού σχεδιασμού της καθημερινής ζωής και διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Κύπρο ή της ασφαλούς μετακίνησής τους σε άλλη χώρα....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved