Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μετα-φορντισμός και κοινωνική πολιτική: Μια κριτική των διχοτομικών και τεχνολογικών παραδειγμάτων στην κοινωνική πολιτική

Τεύχος 66 - Έτος 2002
Συγγραφείς : Βουρνάς Γιώργος

Το άρθρο αυτό στοχεύει στην παρουσίαση και κριτική ανάλυση των μετα-φορντικών θεωριών στην κοινωνική πολιτική και την κοινωνική ασφάλεια. Ο μετα-φορντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως η σύγχρονη κυρίαρχη Μαρξιστική ανάλυση του κράτους πρόνοιας. Το άρθρο θα ξεκινήσει με την παρουσίαση του τεχνολογικού παραδείγματος (paradigm) του μετα-φορντισμού και της επίδρασης της διεθνοποίησης της οικονομίας στην ανάλυση του κράτους πρόνοιας.

Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της Pυθμιστικής Σχολής, της πλέον ενδιαφέρουσας κατεύθυνσης του μετα-φορντισμού για την έρευνα στην κοινωνική ασφάλεια. Το υπόλοιπό του άρθρο θα παρουσιάσει μια κριτική του μετα-φορντισμού, βασισμένη σε δυο γενικούς άξονες. Πρώτα, στην άποψη του συγγραφέα ότι οι κοινωνικές σχέσεις της μισθωτής εργασίας και η αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας αποδεικνύει την ανεπάρκεια του μετα-φορντικού παραδείγματος να συλλάβει τη σημαντικότητα των ακολουθιών, μεταξύ των λεγόμενων φορντικών και μετα-φορντικών φάσεων του καπιταλισμού. Δεύτερο, ότι η εμπειρική έρευνα στη λειτουργία του συστήματος της κοινωνικής ασφάλειας αποδεικνύει την ανικανότητα του μετα-φορντισμού να αντιληφθεί σε βάθος το κοινωνικο-πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο του συστήματος στη διάρκεια του λεγόμενου φορντικού καπιταλισμού.

Αυτό έχει οδηγήσει στη λαθεμένη αντίληψη της διχοτόμησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε δύο περιόδους που αντιστοιχούν στις περιόδους του φορντικού και μεταφορντικού καπιταλισμού.

 

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved