Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 71 - 71-2003 - Έτος 2003

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Τα θέματα που θίγονται στο παρόν τεύχος αποτελούν σύγχρονες επιστημονικές αναζητήσεις στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. H έννοια της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας σε επίπεδο θεωρίας και εφαρμογής, ενδιαφέρει άμεσα τους κοινωνικούς λειτουργούς που προσεγγίζουν τα άτομα, με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων. H σχέση ειδικού πελάτη μέσα από την ενσυναισθητική προσέγγιση αποκτά διάσταση ενεργητικής προσπάθειας σύλληψης του προβλήματος και κατανόησής του, παρά παθητικής τυπικής ακρόασης. H ενσωμάτωση των νέων ατόμων στο κοινωνικό γίγνεσθαι σε σχέση με τη...
Ενσυναίσθηση και Κοινωνική Εργασία.Θεωρία και εφαρμογή
Η έννοια της ενσυναίσθησης (empathy), όπως περιγράφεται από την πελατοκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers και μεταφέρεται στη συμβουλευτική ψυχολογία, αποτελεί μια προ οπτική που αφορά άμεσα τον κοινωνικό λειτουργό, καθώς του επιτρέπει να προσεγγίσει αποτελεσματικά τα άτομα με τα οποία εμπλέκεται στο χώρο εργασίας του. H αποδοχή της διαφορετικότητας και η ικανότητα ακρόασης των άλλων αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις μιας ενσυναισθητικής προσέγγισης. Ωστόσο, όπως δείχνει η πιλοτική διερεύνηση των πεποιθήσεων των σπουδαστών κοινωνικής εργασίας σχετικά με την έννοια της ενσυναίσθησης, συχνά η έννοια αυτή γίνεται αντιληπή ως μέρος μιας «ουτοπικής...
Κοινωνικός έλεγχος ίου ελεύθερου χρόνου ίων νέων: Υποθέσεις εργασίας μιας κριτικής κοινωνιολογίας της σχόλης
Το αντικείμενο της εργασίας μας είναι η ενσωμάτωση των νέων ατόμων στο κοινωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας, στις αρχές του 21ου αιώνα. Η ενσωμάτωση αυτή θα ερευνηθεί με αποκλειστική αναφορά στα μοντέλα διάθεσης του μη εργάσιμου και μη εκπαιδευτικού χρόνου των νέων, με κύριο σκοπό να καταγραφεί μια ουσιώδης αντίθεση. Ενώ για τους δύο προαναφερθέντες κοινωνικούς χρόνους (εργάσιμος εκπαιδευτικός) επικρατεί μια γενικότερη εκτίμηση ότι υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης κοινωνικά προσανατολισμένοι με φορείς ελέγχου και τιμωρητικές κατασταλτικές διαδικασίες για τις περιπτώσεις της μη συμμόρφωσης, η κοινωνική αναπαράσταση, ο επιστημονικός και ο...
«Αναζητώντας το συντροφικό προφίλ των ημερών μας...» Μελέτη τάσεων και στάσεων
Το περιεχόμενο μιας εργασίας που αναφέρεται στην προετοιμασία των νέων για συντροφική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή πρέπει να είναι αναπόφευκτα ευρύ, γιατί στην ουσία είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τομέα της πρόληψης σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας. Η πολυπλοκότητα των δυναμικών σχέσεων ανάμεσα στους συντρόφους ήταν το έναυσμα για την εκπόνηση αυτής της έρευνας. Στο άρθρο αυτό θα περιοριστώ να αναπτύξω ορισμένα από τα σημεία τα οποία φαίνεται να είναι σημαντικά και τα οποία πιστεύω να χρησιμεύσουν ως αφορμή για περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία των πραγματικά ευτυχισμένων ερωτικών  συντροφικών...
H συνεκπαίδευση των παιδιών με < χωρίς αναπηρία στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο
Πολλοί είναι οι δάσκαλοι φυσικής αγωγής που «αρνούνται» να δεχθούν τα παιδιά με αναπηρία στα τμήματά τους, επειδή θεωρούν ότι από τη διδασκαλία δεν μπορεί να ωφεληθούν τόσο τα παιδιά με αναπηρία όσο και εκείνα χωρίς. Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ένα πολύ καλό μέσο πληροφόρησης που πιθανά να αποδείξει στους εκπαιδευτικούς αυτούς, αλλά και να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία σε όλους τους υποστηρικτές του θεσμού, ότι η συνεκπαίδευση έχει μεγάλη επιτυχία στο μάθημα της φυσικής αγωγής, όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Με την ψήφιση του νόμου 2817/2000 η πολιτεία αναγνώρισε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να εκπαιδεύονται με...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved