Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 79 - 79-2005 - Έτος 2005

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Το πρόβλημα της φτώχειας, της «νέας φτώχειας», των μη προνομιούχων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, η ανεργία και η παραβατική δραστηριότητα είναι θέματα πάντα επίκαιρα που απασχολούν τους κοινωνικούς επιστήμονες, δεδομένου ότι συνδέονται με την ανάπτυξη και εξέλιξη των κοινωνιών και τις μορφές κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζουν τα κράτη. Σ' αυτά τα θέματα αναφέρεται το παρόν τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας. Ο κοινωνιολόγος εγκληματολόγος Βασίλειος Μπουρλιάσκος, στην εκτενή βιβλιογραφική του παρουσίαση, αναπτύσσει τους παρελθόντες και τους σύγχρονους προβληματισμούς για το...
Φτώχεια, «νέοι φτωχοί» και εγκληματογένεση
Με αφορμή την έρευνα για τους «νέους φτωχούς» τα τελευταία χρόνια, αναβίωσε ο επιστημονικός προβληματισμός για τη μελέτη αυτής καθεαυτής της φτώχειας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το πως προσεγγίσθηκε το πρόβλημα της φτώχειας στο παρελθόν και ποιες λύσεις επιχειρήθηκαν να δοθούν για την εξάλειψή της, καθώς και ποιοι είναι οι σύγχρονοι προβληματισμοί Ακολουθούν οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί της φτώχειας και της «νέας φτώχειας» και επιχειρείται να συνδεθεί η φτώχεια με την επαγγελματική κατάρτιση δεδομένου ότι η εξασφάλιση εργασίας μειώνει τον κίνδυνο της αποπτώχευσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι εγκληματολογικές θεωρίες και...
Μονογονεϊκές οικογένειες: Κοινωνικό πρόβλημα κοινωνική παγίδα;
Συγγραφείς: Καραπιπέρη Αθηνά
Η αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών είναι μία από τις πιο ορατές και έντονες δημογραφικές τάσεις τα τελευταία είκοσι με τριάντα χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. Οι μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών και τα παιδιά τους έχουν γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνικής πολιτικής καθώς συσχετίζονται με καταστάσεις που δημιουργούν έντονη κοινωνική ανησυχία και κατηγορούνται ως αίτια κοινωνικής παθογένειας. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να δείξει πως παρόλο που οι μονογονέϊκές οικογένειες βρίσκονται σε δυσμενή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, δεν αποδεικνύεται ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας της σύνθεσης της οικογένειας, αλλά ότι...
Τα στοιχεία που συνθέτουν μια καλή θεραπευτική σχέση στη συμβουλευτική: Σύγκριση μεταξύ του πελατο-κεντρικού μοντέλου του Rogers και του μοντέλου επίλυσης προβλημάτων του Egan
Συγγραφείς: Κωττάκη Βενετία
Το άρθρο υποστηρίζει ότι υπάρχει μια πληθώρα στοιχείων που συνθέτουν μια καλή θεραπευτική σχέση στη συμβουλευτική. Σύμφωνα με τον Rogers' οι βασικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας καλής θεραπευτικής σχέσης και την επίτευξη της θεραπευτικής αλλαγής είναι τρεις: γνησιότητα, άνευ όρων αποδοχή και ενσυναίσθηση. Σύμφωνα με τον Egan οι απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι έξι: προσεκτική ακρόαση, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, λεκτική ενθάρρυνση, πληροφόρηση και δημιουργία νέας προοπτικής για τον πελάτη, και τέλος προηγμένη ενσυναίσθηση. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές Boden και Maronitis (Professional Issues in...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved