Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 80 - 80-2005 - Έτος 2005

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Ο θεσμός της αναδοχής παιδιών βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, εκδόσεων επιστημονικών βιβλίων για επαγγελματίες και ενημερωτικών εγχειριδίων για ανάδοχους γονείς, μέσω άρθρων, εκπομπών και ανακοινώσεων από τα Μ.Μ.Ε. για την πληροφόρηση του κοινού και την προσέλκυση υποψηφίων αναδόχων οικογενειών, οι αρμόδιοι φορείς ευελπιστούν ότι η εναλλακτική αυτή μορφή της παιδικής προστασίας θα αγγίξει το ευρύτερο κοινό και θα ανταποκριθεί δυναμικά στις σύγχρονες ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Ως ποιο 6αθμό όμως και με ποιες προϋποθέσεις αυτές οι...
Ανάδοχη φροντίδα και δικαιώματα παιδιών: Αντιστοιχίες και αντιφάσεις
Η ερευνητική εικόνα και οι πρακτικές εφαρμογής ίου θεσμού της ανάδοχης φροντίδας στην Ελλάδα, αποτελούν πρόκληση για ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων που τον υπηρετούν, αλλά και για την ίδια την κοινωνική πολιτική, ως αντίδραση στις αλλαγές που επιτελούνται ως προς την κοινωνική αποδοχή της ανάδοχης οικογένειας, τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη νομική υπόσταση, καθώς και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα του παιδιού, μέσα από τη Διεθνή Σύμβαση του OHE. Με άξονα αυτή τη ριζική αλλαγή, συναντάμε εντονότερα όλες τις αντιφάσεις στο γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης ενός θεσμού ο οποίος καθίσταται ανίσχυρος αν δεν εντάξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και την...
Ψυχοκοινωνική προσέγγιση και κλινική διερεύνηση των ανάδοχων οικογενειών
Η παρούσα έρευνα έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας της Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου της Γ' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με φορείς παιδικής προστασίας. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ψυχολογικής διάστασης της αναδοχής, μέσα από μια καταγραφή περιστατικών. Η ερευνητική διαδικασία βασίζεσαι σε κλινικό υλικό που απορρέει από συναντήσεις με αναδόχους γονείς και στην ευρύτερη συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Το φαινόμενο της βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Συγγραφείς: Ζαϊμάκης Γιάννης
Ο αθλητισμός αποτελεί ένα βασικό θεσμό του ελεύθερου χρόνου και αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης των σύγχρονων κοινωνιών. Η ραγδαία εξάπλωση και η εμπορευματοποίηση των σπορ στη μεταπολεμική περίοδο συνδέθηκε με την ανάδυση του φαινόμενου της βίας στους αθλητικούς χώρους, σε ορισμένα δημοφιλή αθλήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και των κοινωνικών επιστημόνων που ασχολούνται με το πεδίο του αθλητισμού. Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται μια κοινωνιολογική προσέγγιση του φαινόμενου που προσπαθεί να το συνδέσει τόσο με ευρύτερες κοινωνικές δομές και αλλαγές όσο και με πολιτισμικές...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved