Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 105 - Ιανουάριος Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2012

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Το πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας αυτής της χρονιάς περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν το παιδί: το παιδί που στερείται ομαλού οικογενειακού περιβάλλοντος, το παιδί με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Δυστυχώς στη χώρα μας, παρά τις προόδους που έχουν γίνει, εξακολουθούν να απασχολούν προβλήματα στον τομέα της παιδικής προστασίας που απασχολούσαν και μερικές δεκαετίες πριν, όπως πχ. η συνεχιζόμενη λειτουργία ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης για μικρά παιδιά και η έλλειψη αναδοχών οικογενειών ως εναλλακτικών λύσεων.
Κοινωνική Φροντίδα ή Χαμένη Ατλαντίδα; Οδοιπορικό παιδιών από την απομάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον μέχρι την αποκατάστασή τους. Προβληματισμοί και προτάσεις κοινωνικής πολιτικής
Περίληψη Μέσα από το οδοιπορικό 145 παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” και παραπέμφθηκαν στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική την τελευταία διετία - κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής - εξετάζονται άρθρα της Διακρατικής Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής τους στα σημερινά πλαίσια παιδικής προστασίας της χώρας μας. Η αναδρομική αυτή εργασία αναφέρεται στη μελέτη των δημογραφικών, κοινωνικών και οικογενειακών στοιχείων παιδιών ηλικίας 20 ημερών έως και 16 ετών που εισήχθησαν στο Νοσοκομείο μέσω 87 εισαγγελικών εντολών.
Αναδοχή Φιλοξενίας Ανηλίκου: Το παράδειγμα ίου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας ΜΕΛΙΣΣΣΑ
Συγγραφείς: Συνάθη Γεωργία
Περίληψη Το άρθρο αυτό επιχειρεί μία σύντομη Βιβλιογραφική ανασκόπηση της αναδοχής ανηλίκου και παρουσιάζει την προσπάθεια του Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας «ΜΕΛΙΣΣΑ» να υλοποιήσει πρόγραμμα αναδοχής φιλοξενίας με επιστημονική και συστηματική παρακολούθηση. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί αφενός στον περιορισμό των επιπτώσεων του ιδρυματισμού και αφετέρου στην απόκτηση της εμπειρίας της οικογενειακής ζωής για κάθε παιδί που φροντίζει το Ίδρυμα «ΜΕΛΙΣΣΑ».
Κοινωνική Μέριμνα για Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το παράδειγμα ατόμων με αναπηρίες
Συγγραφείς: Καρέλλου Ιωάννα
Περίληψη Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με ένα λειτουργικό και οργανωμένο τρόπο. Με αφορμή το νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ γίνεται προσπάθεια ανάδειξης θεμάτων δικτύωσης κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τη χρήση μελέτης περίπτωσης παρουσιάζονται τα διαφορετικής φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο και οι πολλαπλές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν μέσω ενός οργανωμένου και θεσμοθετημένου δικτύου κοινωνικών...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved