Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 1 - Ιανουάριος - Έτος 1986

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες Έχετε στα χέρια σας το πρώτο τεύχος της «Κοινωνικής Εργασίας» που είναι μια τρίμηνη περιοδική επιστημονική έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας και αναφέρεται σε θέματα Κοινωνικών Επιστημών. Σκοπός μας είναι το περιοδικό αυτό να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής. Στόχος μας είναι οι στήλες του να αποτελέσουν χώρο έκφρασης επιστημονικού διαλόγου και προβληματισμού των συναδέλφων Κοινωνικών Λειτουργών και κάθε Επιστήμονα.
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Υπηρεσίες Υγείας · Στρατηγική αλλαγής Κοιτάζοντας το πρόβλημα των Υπηρεσιών Υγείας με ένα ευρύτερο και πιο ουσιαστικό τρόπο, παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν βασικά τρία είδη στρατηγικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. α) Η στρατηγική της μεγαλύτερης ανάπτυξης των Υπηρεσιών Υγείας χωρίς βασικές αλλαγές στη δομή τους. Αυτή είναι μια συντηρητική στρατηγική που συνίσταται στην πρόσθετη αύξηση της χρηματοδότησης σε αύξηση του προσωπικού και σε τυπικές αλλαγές στα πλαίσια των υφιστάμενων σχέσεων. Η στρατηγική αυτή χαρακτηρίζει σε διεθνές επίπεδο τα υπάρχοντα σχήματα των υπηρεσιών υγείας, τις άκαμπτες οργανωτικές δομές και τη...
Κοινωνική ευημερία και κριτήρια για την κατανομή των πόρων υγείας
Εδώ και δύο δεκαετίες περίπου στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες άρχισε να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα η οικονομική διάσταση του προβλήματος της υγείας, δηλ. ο προγραμματισμός των περιορισμένων μέσων σε ανθρώπινο και υλικό δυναμικό με αντικειμενικό σκοπό την καλλίτερη δυνατή αξιοποίησή του. Επειδή όμως ο τομέας υγείας εμφανίζει πολλές ιδιομορφίες σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομικής επιστήμης προέκυψε η ανάγκη για την δημιουργία ενός νέου κλάδου της οικονομικής ανάλυσης, δηλαδή τα οικονομικά της Υγείας. Η οργάνωση, η παροχή και η διανομή των υπηρεσιών υγείας, όπως επίσης το τι θα πρέπει να παραχθεί και από ποιόν...
Η Θεραπευτική κοινότητα στην Ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου
Θεραπευτική κοινότητα, μια σύγχρονη προσέγγιση των θεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων. Παρουσίαση με την ευκαιρία της τρίχρονης εμπειρίας στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Συγγραφείς: Μωραϊτης Ε.
Οι εναλλακτικές μορφές περίθαλμης και οι μονάδες βραχείας νοσηλείας είναι μια πρόταση που στόχο έχει την ορθολογική χρήση του ήδη υπάρχοντος δικτύου υγειονομικών υπηρεσιών, την περίθαλμη των ασθενών με το μικρότερο δυνατό υλικό και συναισθηματικό κόστος και τέλος την προσφορά ποιοτικά καλύτερης νοσηλείας ασθενών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved