Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 11 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 1988

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ
Συγγραφείς: Πανούσης Γιάννης
Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα μαθηματικά μας καθησυχάζουν στο ’’απλοϊκό μας όραμα”. Η ακρίβεια και η λιτότητά τους μας δίνουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Τα λάθη αποκλείονται και η βεβαιότητά μας για την τάξη των πραγμάτων αποκτά διάρκεια (Ζαν-Πιερ Μπενζεκρί 1987). Όμως η πεμπτουσία της ζωής και της δράσης δεν είναι η απαρίθμηση, αλλά η φαντασία. Ο Η/Υ δίνει ψευδαισθήσεις λύσεων. "Αλλοτε μέσω εξαντλητικής βιβλιογραφίας, η οποία όμως δεν έχει ’’αφομοιωθεί” από τον ερευνητή κι άλλοτε μέσω ’’ακριβοδίκαιων” αποφάσεων που βρίσκουν όμως αντίθετα τα αισθήματα δικαιοσύνης και επιείκειας όλων μας. Κερδίζεις χρόνο, αλλά σίγουρα δεν κερδίζεις...
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η διαφήμιση, διαμέσου της μορφής με την οποία μας παρουσιάζεται, δημιουργεί εννοιολογικές δομές. Πιστεύοντας ότι θα πρέπει να διαχωρίζεται η ’’ουσία” (το προϊόν που διαφημίζεται) από την ’’μορφή”, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι που αγνοούν τη μορφή είναι περισσότερο ευάλωτοι στο να επηρεάζονται απ’ αυτήν. Η μορφή των διαφημίσεων παρουσιάζει ένα αρνητικό, περιοριστικό στερεότυπο των γυναικών, το οποίο δε συμβαδίζει με την καθημερινή πραγματικότητα. Όσο τα παιδιά τόσο και οι ενήλικοι κοινωνικοποιούνται σύμφωνα με αυτό το αρνητικό στερεότυπο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Πολιτική - Νομοθεσία ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Στη ΣΟΥΗΔΙΑ
Συγγραφείς: Λύκου Αικατερίνη
Η Κοινωνική Πολιτική καθορίζεται από τα μέτρα που θεσπίζει η Κεντρική Διοίκηση και η τοπική Αυτοδιοίκηση για να εξασφαλίσει ένα όριο (standard) διαβίωσης στους πολίτες και να μειώσει προοδευτικά τις ανισότητες στις συνθήκες ζωής που δε συνδέονται μόνο με τις κοινωνικές τάξεις ή ομάδες αλλά έχουν μεγαλύτερη σχέση με διάφορες περιόδους και εναλλασσόμενες καταστάσεις (κοινωνιοπολιτικές). Η Κοινωνική πολιτική με το σκεπτικό αυτό δεν απευθύνεται στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες αλλά στην Κοινότητα σαν σύνολο. Στην Ιστορία της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα Συνδικάτα, κοινωνικές οργανώσεις, κινήματα,...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
— Το άρθρο αυτό παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Κοινωνικών Λειτουργών στη Στοκχόλμη τον Ιούλιο του 1988. — Εξετάζει τις απόψεις του ομιλητού Hans Berglind, σχετικά με την Κοινωνική εργασία και τις συγκρουόμενες αξίες στο Κράτος Πρόνοιας, χρησιμοποιώντας ως κύριο παράδειγμα την Σουηδία για τους εξής λόγους: 1. Διότι η Συνδιάσκεψη διεξήχθη στη Σουηδία, 2. Διότι η Σουηδία θεωρείται γενικά ένα αρκετά ανεπτυγμένο και προηγμένο κράτος Πρόνοιας, 3. Διότι είναι η χώρα για την οποία ο ομιλητής Hans Berglind, γνωρίζει τα περισσότερα πράγματα. — "Όλα τα Σκανδιναβικά κράτη (Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία) θεωρούνται αναπτυγμένα κράτη...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved