Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 15 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 1989

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες, Η "Κοινωνική Εργασία" έχει καταξιωθεί πια στο χώρο των επιστημονικών περιοδικών και αυτό φαίνεται τόσο από την ποιότητα των άρθρων που στέλνονται στο περιοδικό για δημοσίευση, όσο και από την χρησιμοποίησή του σαν βιβλιογραφική πηγή από φορείς και επιστήμονες. Στο προηγούμενο τεύχος αντιμετωπίσαμε ορισμένα σοβαρά προβλήματα στο τυπογραφείο με αποτέλεσμα η εμφάνιση του περιοδικού να είναι κατώτερη από τις προσδοκίες μας. Σας ζητάμε συγνώμη και ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί. Περιμένουμε τις προτάσεις και τα σχόλιά σας για να γίνει το περιοδικό ακόμα καλύτερο. Η Συντακτική Επιτροπή
Η Κοινωνική Εργασία στο χώρο της παιδοψυχιατρικής
Συγγραφείς: Καλούτση Ασπασία
Ευχαριστώ το Προεδρείο της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρίας για την τιμή να με περιλάβει στους ομιλητές της μετεκπαιδευτικής αυτής σειράς. Το θέμα της παρουσίασής μου είναι: Ή Κοινωνική Εργασία στο χώρο της Παιδοψυχιατρικής". Προτίθεμαι να περιγράφω με συντομία το ρόλο που μπορεί να παίξει και τη συμβολή που μπορεί να έχει το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού στο χώρο που καλύπτει η ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής. Στη χώρα μας από τη δεκαετία του 1950, από τότε δηλαδή που άρχισε η οργανωμένη προσπάθεια για τη δημιουργία υπηρεσιών για το παιδί με ψυχικές διαταραχές και την οικογένειά του καθώς και η προσπάθεια για την προετοιμασία...
Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της διάδοσης του A.I.D.S
Η επιδημία του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AI.D.S.) έχει σημαντικές κοινωνικό - οικονομικές επιπτώσεις, τόσο στις υπηρεσίες υγείας, όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Το άμεσο οικονομικό κόστος μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνονται οι υπηρεσίες υγείας για την περίθαλψη των πασχόντων και για την πρόληψη της νόσου. Συνδυάζοντας τα δεδομένα για τη χρήση των υπηρεσιών περίθαλψης από ασθενείς με A1.D.S. στη Βρετανία και στις Η.Π.Α με το κόστος νοσηλείας στην Ελλάδα, η δαπάνη κατά ασθενή υπολογίζεται ότι κυμαίνεται γύρω στο 15 εκατομμύριο δραχμές. Το έμμεσο οικονομικό κόστος, που απορρέει από τον θάνατο νέων...
Βασικές θέσεις στο πρόβλημα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών
Συγγραφείς: Ζαφειρίδης Φ.
"Η χρήση σκληρών ναρκωτικών παρουσιάστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, σαν συνέπεια της βιομηχανικής ανάπτυξης και των συνεπακόλουθων της. Εκτιμώντας τη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία υπολογίζουμε σε μια ταχύτατη εξάπλωση του φαινομένου. Η αποικοδόμηση των παραδοσιακών δομών και παράλληλα η έλλειψη νέων που θα τις αναπληρώσουν σταδιακά, η μαζική εισαγωγή από τη Δύση ενός άκρατου καταναλωτισμού και προτύπων ζωής ξένων προς την ελληνική κουλτούρα, αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την ταχύτατη εξάπλωση της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών". Αυτή η παράγραφος που μόλις ακούσατε είναι από την...
Η πληροφορία στην υπηρεσία της Εγκληματολογίας
Συγγραφείς: Πανούσης Γιάννης
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια παρουσίαση των μεγάλων ανθρώπινων δυνατοτήτων στο τομέα της πληροφορίας αλλά και της επεξεργασίας της. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι δυνατότητες των Η/Υ δεν αναιρούν τον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο Κοινωνικός ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας
Συγγραφείς: Ζωγράφου Ανδρέας
Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του ιδεολογικού πλαισίου της Κοινωνικής Εργασίας. Εξετάζεται ιστορικό το θέμα, αναλύεται η εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών, δίνονται στοιχεία της παιδαγωγικής της διάστασης και τέλος προβάλλεται ο στόχος της "προοδευτικής" Κοινωνικής Εργασίας που είναι η χειραφέτηση του ατόμου και η εξάληψη των κοινωνικών αιτιών της κοινωνικής διάκρισης.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved