Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 16 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 1989

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες, · Το περιοδικό "Κοινωνική Εργασία" συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας. Το ενδιαφέρον των συναδέλφων αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, μας παρέχει τη δύναμη και την υποχρέωση να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Οι πόροι του περιοδικού είναι οι αναγνώστες του, γι’ αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα κιόλας πρέπει να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Σημαντική στιγμή για τον κλάδο των κοινωνικών λειτουργών αλλά και γενικότερα στον χώρο των κοινωνικών επιστημόνων αποτέλεσε το Δ’ Διεθνές Συνέδριο, που έγινε το Δεκέμβρη με θέμα "Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Πολιτική". Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού θα γίνει...
Η διπλή εντολή της Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο των Κοινωνικών Υπηρεσιών
Συγγραφείς: Ζωγράφου Ανδρέας
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση της σχέσης σύγκρουσης της Κοινωνικής Εργασίας που καλείται να λειτουργήσει ανάμεσα στις απατήσεις του "πελάτή" (βοήθεια για αυτό βοήθεια) και τις απαιτήσεις των γραφειοκρατικά δομημένων κοινωνικών οργανώσεων (κρατικών ή ιδιωτικών) με σκοπό την ανεύρεση δυνατοτήτων για μια αποτελεσματική δράση του Κοινωνικού Λειτουργού εντός και εκτός της κοινωνικής οργάνωσης.
Συζυγική βία. Αιτιολογία - επιπτώσεις - παρέμβαση
Το θέμα της βίας στην οικογένεια είναι ευρύ και περίπλοκο γιατί η κατάσταση αυτή, δεν αφορά μόνο ένα ή δύο μέλη της οικογένειας αλλά ολόκληρη τη δομή της. Όταν αναφερόμαστε στην οικογενειακή βία εννοούμε τις διαταραγμένες σχέσεις των συζύγων που εκδηλώνονται με βίαιη ή μη βίαιη κακοποίηση αμφοτέρων και κατά κύριον λόγο της συζύγου. Αναφερόμαστε ακόμη στην κακοποίηση των αδελφών, στην κακοποίηση του παιδιού με μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης και στην κακοποίηση των γηραιών μελών της οικογένειας, δηλ. των γηρασκόντων γονέων. Οι βίαιες αυτές καταστάσεις στις οικογενειακές σχέσεις δεν είναι απλές υποθέσεις ή σποραδικά...
Εγκληματικότητα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
Το άρθρο αυτό ασχολείται με την παρουσίαση της εγκληματικότητας από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα κριτήρια επιλογής του θέματος. Η παρουσίαση της βίας αποτελεί το "κεφάλαιό' της εγκληματικότητας γιατί μεταξύ άλλων ανταποκρίνεται και στους κανόνες προσωποποίησης και εικονοποίησης.
Αντιεγκληματική πολιτική με τη συμβολή του κοινού στη Σοβιετική Ένωση
Συγγραφείς: Πέππα Ηρακλεία
Το άρθρο αναφέρεται στο σοβιετικό σύστημα κοινωνικής πρόληψης της εγκληματικότητας. Αναλύονται οι μορφές συμμετοχής του κοινού στην άσκηση αντιεγκληματικής πολιτικής και συγκεκριμένα η λαϊκή φρουρά, τα συντροφικά δικαστήρια, τα Συμβούλια πρόληψης των αδικημάτων, οι Επιτροπές Λαϊκού Ελέγχου, τα Παραρτήματα προστασίας της Δημόσιας τάξης. Το άρθρο καταλήγει με κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του συστήματος κοινωνικής πρόληψης της εγκληματικότητας, όπως αυτό εφαρμόστηκε στη Σοβιετική Ένωση
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved