Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 22 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1991

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες Η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας AIDS και η αποτελεσματικότατα στην παρέμβαση, που έχει στόχο την αλλαγή στάσης, περιγράφεται με σαφήνεια στο άρθρο της επιστημονικής ομάδας του τμήματος Ψυχολογικής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων. Στο ίδιο κείμενο αναλύεται κατά στάδια και φάσεις η μεθοδολογία παρέμβασης σε κατηγορίες παιδιών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Καταγράφεται επίσης η εμπειρία της επιστημονικής ομάδας σε αγροτική κοινότητα, καθώς επιχειρείται η τροποποίηση στην αρνητική στάση των κατοίκων. Η «κλειστή...
Μοντέλο παρέμβασης σε πολλά επίπεδα για HIV - Οροθετικούς ασθενείς που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία και Αιμορροφιλία και τις οικογένειές τους καθώς και για τους ειδικούς επαγγελμάτων υγείας
Εκφράζουμε ευχαριστίες μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας της A ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» καθώς και σε εκείνο της Μονάδας Αιμορραγικών Διαθέσεων του ίδιου Νοσοκομείου. Η βοήθειά τους και η συνεργασία τους στην εργασία μας με τα παιδιά, εφήβους, νέους ενήλικες και τις οικογένειές τους υπήρξε πολύτιμη και αρκετά σημαντική. Ευχαριστούμε επίσης τους συναδέλφους μας και κλινικούς συνεργάτες, Α. Βουτσά, Ψυχολόγο, Ε. Σωτηροπούλου Κοινωνική Λειτουργό και Κ. Ταλφανίδη, Παιδοψυχίατρο. Θα θέλαμε ακόμα να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις...
Η συμμετοχή του Κοινωνικού Λειτουργού στη θεραπευτική ομάδα -Διεπιστημονική συνεργασία και AIDS-
Η υγεία δεν είναι η έλλειψη ασθένειας ή περιορισμένο υγειονομικό φαινόμενο, αλλά πολυδιάστατη έννοια που επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, αντίστοιχα ασθένεια είναι αποτέλεσμα της διαταραχής της ισορροπίας της αρμονίας αυτών των παραγόντων.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved