Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 47 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 1997

Εισαγωγικό Σχόλιο
Το τεύχος αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι διπλό, φιλοξενεί κυρίως άρθρα κοινωνικών λειτουργών και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Πιστεύουμε ότι αν οι ίδιοι οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν καταγράψουν τις επαγγελματικές τους εμπειρίες και αν συνειδητά δε χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές του επαγγέλματος, υπάρχει ο κίνδυνος η Κοινωνική Εργασία να καταλήξει επιστήμη με στατικό αντικείμενο χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Πέρα όμως από την προσωπική ευθύνη, ενδιαφέρον και μεράκι των κοινωνικών λειτουργών η ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών στην Κοινωνική Εργασία θα επηρεάσει την εξέλιξη του...
Κοινωνική Εργασία-Μια εξελισσόμενη φιλοσοφία στην εκπαίδευση. Λειτουργικό μοντέλο - (Functional approach
Το μοντέλο αυτό βασίστηκε στη Θεωρία της προσωπικότητας του Otto Rank, μέλους του άμεσου κύκλου του S. Freud στη Βιέννη του μεσοπολέμου, που άρχισε να απομακρύνεται από το δάσκαλο του στη δεκαετία του !20. Στην πρώτη του έντυπη παρουσίαση μακριά από την ψυχαναλυτική θεωρία, “το Τραύμα της Γέννησης”, (1924), ο Ρανκ απέρριψε την “καθοριστική” (deterministic) αντίληψη του Φρόυντ ότι δηλαδή η προσωπικότητα προκαθορίζεται από γεγονότα της πρώτης παιδικής ηλικίας. Αντίθετα ο Ρανκ “είδε” ότι η βασική ανθρώπινη μάχη και πηγή των περισσότερων ατομικών προβλημάτων, ήταν η εσωτερική ένταση ανάμεσα στην επιθυμία του ατόμου για πραγματοποίηση της μοναδικότητάς...
Μυστικότητα στην υιοθεσία. Αναζήτηση ριζών - νέα αντίληψη
Η υιοθεσία είναι μεταβαλλόμενος θεσμός ως προς τη φιλοσοφία της, τις αρχές της και την πρακτική της και εξελίσσεται διαχρονικά ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε τόπο κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα. Η φιλοσοφία και η πρακτική της υιοθεσίας στη χώρα μας όπως και σε όλο το Δυτικό κόσμο, ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη επίλυσης του κοινωνικού προβλήματος που δημιουργείτο από τη συμπεριφορά και τις συνθήκες ζωής των τριών πρωταγωνιστών της: της ανύπαντρης μητέρας που παρέκλινε από τα αποδεκτά ήθη με τη γέννηση παιδιού εκτός γάμου, του παιδιού που έφερε το στίγμα και τη ντροπή των συνθηκών γέννησής του και της εγκατάλειψής του από τη μητέρα του και τέλος...
Η Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία. Ποιοτική Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων: Μια σύντομη προσέγγιση
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Περίληψη Το άρθρο εστιάζει στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ κοινωνικής εργασίας και έρευνας και στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ποιοτική έρευνα ως συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Ακολουθώντας μια ανασκόπηση της σχετικής με την ποιοτική έρευνα βιβλιογραφίας, επιχειρείται μια παρουσίαση των κυριοτέρων μεθόδων συλλογής δεδομένων και μία συνοπτική προσέγγιση των Βασικών σημείων που διαφοροποιούν την ποιοτική και την ποσοτική μεθοδολογία. Η συζήτηση αγγίζει το αρκετά πολύπλοκο ζήτημα της ποιοτικής ανάλυσης, σχολιάζει τη χρησιμότητά της στις...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved