Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 96 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 2009

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Το τελευταίο τεύχος αυτής της χρονιάς περιλαμβάνει μελέτη της ψυχολόγου Δέσποινας Σικελιανού και του καθηγητή ψυχιατρικής Βενεισάνου Μαυρέα για τους παράγοντες οργάνωσης του θεραπευτικού περιβάλλοντος ξενώνων αποκατάστασης χρονιών ψυχικά ασθενών. Οι συγγραφείς εξετάζουν πώς συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τεσσάρων ξενώνων, αναφορικά με τους στόχους αποκατάστασης των ασθενών. Σε μια εποχή που η «απο-ασυλοποίηση», κυριολεκτικά και μεταφορικά, αποτελεί κυρίαρχο στόχο των ψυχιατρικών και κοινωνικών δράσεων και υπηρεσιών, τα συμπεράσματα αυτής της...
Παράγοντες Οργάνωσης του Θεραπευτικού Περιβάλλοντος Ξενώνων Αποκατάστασης Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών
Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο τη διεξοδική παρουσίαση και διερεύνηση συγκεκριμένων παραγόντων οργάνωσης του θεραπευτικού περιβάλλοντος τεσσάρων (4) ξενώνων αποκατάστασης χρόνιων ψυχικά ασθενών κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, στο πλαίσιο υλοποίησης του δεκαετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος < Ψυχαργώς A ’ Φάση 2000-2010> Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του θεραπευτικού περιβάλλοντος των ξενώνων αποκατάστασης για χρόνιους ψυχικά ασθενείς, έτσι ώστε το θεραπευτικό περιβάλλον να χαρακτηριστεί ως ποιοτικά θετικό ή αρνητικό.
Η Διερεύνηση της Σχέσης μεταξύ της Ντροπαλής Συμπεριφοράς και της Κοινωνικής Φοβίας
Συγγραφείς: Νικολάου Ελένη
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσδιορίσει αρχικά εννοιολογικά την έννοια της ντροπαλότατος, η οποία συνιστά ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας και να διερευνήσει τη σχέση της με την κοινωνική φοβία, η οποία συνιστά ψυχική διαταραχή. Η ντροπαλότατα και η κοινωνική φοβία χαρακτηρίζονται από κοινά συμπτώματα αλλά και από σημαντικές διαφορές. Παρουσιάζονται οι αντικρουόμενες προσεγγίσεις του υπο διερεύνηση θέματος που παρατίθενται στη βιβλιογραφία και επιχειρείται η διασαφήνιση της σχέσης τους.
Η Έννοια της Κοινωνικής Μητρότητας στη Συμφιλίωση της Οικογενειακής και της Επαγγελματικής Ζωής και ο Νέος Πατρικός Ρόλος
Συγγραφείς: Ζυγούρη Μαρία
Ο θεσμός της οικογένειας αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες του κοινωνικού ιστού και κινείται σε τροχιά αλλαγής παράλληλα με τις συντελούμενες κοινωνικές αλλαγές. Η αύξηση των κοινωνικών προκλήσεων επιτάσσει τη συνεχή αναπροσαρμογή των μορφών και των λειτουργιών του οικογενειακού θεσμού, μετατρέποντας την οικογένεια σε ένα κοινωνικό εργαστήρι, μέσα στο οποίο συντελείται η εξέλιξη των μελών της. Η εμφάνιση της κοινωνικής μητρότητας είναι απόρροια της μετεξέλιξης που συμβάλλει και προωθεί την αλλαγή στην παραδοσιακότητα των ρόλων των φύλων, στην ανακατανομή καθώς και στον ισότιμο διαμοιρασμό των ευθυνών. Το παρόν άρθρο αποσκοπεί...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved