Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 97 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2010

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Οι επαγγελματίες υγείας, οι στάσεις και η πρακτική τους είναι τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των άρθρων που δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας του 2010. Πλευρές αυτών των θεμάτων εξετάζονται στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων. Τονίζεται η ανάγκη στροφής του κλάδου της κοινωνικής εργασίας προς κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την κοινωνική αλλαγή. Πώς χειρίζονται οι κοινωνικοί λειτουργοί δημοσίων νοσοκομείων στη χώρα μας δεοντολογικά διλήμματα και πώς εφαρμόζουν τις αξίες της κοινωνικής εργασίας κατά την άσκησή της; Αυτό το συχνά συγκρουσιακό πεδίο εξετάζει η κοινωνική λειτουργός Δήμητρα...
Αναζητώντας την Ηθική Ταυτότητα της Κοινωνικής Εργασίας: Κριτική Ανάλυση της Διεργασίας Λήψης Δεοντολογικών Αποφάσεων των Κοινωνικών Λειτουργών στα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδος
Συγγραφείς: Γιάννου Δήμητρα
Η κοινωνική εργασία ορίζεται ως η επιστήμη η οποία προάγει ταυτόχρονα την ατομική ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η διπλή αυτή δέσμευση είναι η πηγή θεμελιωδών δεοντολογικών διλημμάτων για την κοινωνική εργασία που διαμορφώνουν μάλιστα την ταυτότητά της ως μια από τις πιο αμφιλεγόμενες ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες. Οι έρευνες που διερευνούν τις αξίες που διαμορφώνουν την πρακτική της κοινωνικής εργασίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες να ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη αυτή ταυτότητα του επαγγέλματος χωρίς να χρειάζεται να προσκολλούνται στην «ψυχοθεραπευτική...
Επαγγελματίες Υγείας στην Αντιμετώπιση του Φαινομένου της άσκησης Βίας κατά των Γυναικών από τον Σύντροφο / Σύζυγο. Ο Ρόλος της Κοινωνικής Εργασίας
Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζονται οι στάσεις των επαγγελματιών υγείας ενός Γενικού Νοσοκομείου στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής σε θέματα συντροφικής/συζυγικής βίας κατά των γυναικών, οι πρακτικές και οι δυσκολίες παρέμβασής τους. Επιπλέον, κατατίθενται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών-θυμάτων συντροφικής/συζυγικής βίας και παρουσιάζεται ο ρόλος των νοσοκομειακών κοινωνικών λειτουργών προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας σε κάποια σημεία είναι ελλιπείς. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό (10%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι το νοσοκομειακό πλαίσιο δεν...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved