Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 98 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 2010

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Η κοινωνική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο των τριών άρθρων που δημοσιεύονται στο τεύχος αυτό της Κοινωνικής Εργασίας. Η κοινωνική λειτουργός Μαρία Μουδάτσου, ο διευθυντής Ε.Σ.Υ. Αντώνης Κούκης και ο καθηγητής Αναστάσιος Φιλαλήθης παρουσιάζουν τη μεθοδολογία της κοινοτικής αποτίμησης ως εργαλείο εκτίμησης των αναγκών υγείας ενός πληθυσμού. Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής, που στηρίζεται σε τεχνικές ποιοτικής έρευνας, είναι ότι όλοι οι συντελεστές, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας αλλά κυρίως οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά σε όλα τα στάδια της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες...
Η Μεθοδολογία της Κοινοτικής Αποτίμησης ως Εργαλείο Εκτίμησης των Αναγκών Υγείας ενός Πληθυσμού
Η κοινοτική αποτίμηση είναι μέθοδος εκτίμησης των αναγκών υγείας ενός πληθυσμού, η οποία στηρίζεται κυρίως σε τεχνικές ποιοτικής έρευνας. Όλοι οι συντελεστές, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας και χρήστες των υπηρεσιών, συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της εκτίμησης των αναγκών υγείας. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας ενδυναμώνονται, καθώς μπορούν με τη συμμετοχή τους να επηρεάσουν και να αλλάξουν τις υπηρεσίες υγείας τους. Η ενδυνάμωση αυτή, όπως θα διαπιστώσουμε, δεν είναι ουσιαστική, καθώς δεν συνοδεύεται από ουσιαστικό μοίρασμα δύναμης από τους πολιτικά υπεύθυνους και τους επαγγελματίες υγείας προς τους χρήστες των...
Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα: Η Ικανοποίηση των Συγγενών από την Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Η δημογραφική γήρανση, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης, της υπογεννητικότητας και της μείωσης της θνησιμότητας του πληθυσμού, έχει σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας και φροντίδας των ηλικιωμένων. Θέτει επιτακτικά την ανάγκη για βελτίωση των δομών και ανάπτυξη ποσοτική και ποιοτική των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης των συγγενών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε επτά ιδιωτικές Μ.Φ.Η....
Αποφάσεις για Γονιμότητα: Οικονομικοί και Κοινωνικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες στο Ελληνικό Αστικό Νοικοκυριό
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το ζήτημα της γονιμότητας και ειδικότερα των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που προσδιορίζουν τις αποφάσεις των γονέων για απόκτηση παιδιών. Αρχικά προσεγγίζονται οι υπάρχουσες θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις, όπου διαπιστώνεται ότι η ζήτηση’ για παιδιά, δηλαδή η τεκνοποίηση, διαμορφώνεται και επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Συνολικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα περιλαμβάνουν αποτελέσματα τιμής (οικονομικού κόστους), εισοδήματος και αλληλεπίδρασης μεταξύ ποσότητας και ποιότητας των παιδιών. Κατά την ανάλυση προσδιορίζονται οι κοινωνικοοικονομικοί...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved