Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 104 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 2011

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Πώς ασκείται η κοινωνική πολιτική στη χώρα μας από αρμόδιους κρατικούς φορείς, ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν το μοντέλο των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών παρεμβάσεων, πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες τις υπηρεσίες και παροχές κοινωνικής πολιτικής και πώς διαντιδρούν και διαπλέκονται με τους φορείς εξουσίας στο θέμα αυτό, εξετάζει ο καθηγητής Στέφανος Κόφφας στο πρώτο άρθρο του τελευταίου τεύχους της Κοινωνικής Εργασίας αυτής της χρονιάς. Ο συγγραφέας συγκρίνει τη θεσμική και πρακτική λειτουργία των μοντέλων κοινωνικής πολιτικής από πλευράς κράτους και πολιτών στην Ελλάδα και τη Γερμανία, και εστιάζει στην κουλτούρα και τη...
Τάσεις και Ιδιομορφίες κατά την άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Η Επίδραση της Κουλτούρας και της Νοοτροπίας ως Παραγόντων Διαφορετικής Σκέψης και Δράσης κατά την άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Η κοινωνική πολιτική σήμερα δεν μπορεί να προσδιοριστεί πλέον ως μονοδιάστατη διαδικασία που ασκείται αποκλειστικά μόνο από την κρατική πολιτική παρέμβαση. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση στην οποία εμπλέκονται ενεργά οι πολίτες κάθε χώρας. Αυτό γίνεται μέσω της διαντίδρασης των πολιτών στις σχέσεις τους με τον κρατικό μηχανισμό, τόσο ως αποδέκτες υπηρεσιών και κριτές της αποδοτικότητάς του, αλλά πολύ περισσότερο ως διαμορφωτές -ως ένα σημείο- των πολιτικών αποφάσεων. Με Βάση την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικοπολιτικό πλουραλιστικό μοντέλο άσκησης κοινωνικής πολιτικής είναι αναμενόμενο η εφαρμογή τον να παρουσιάζει...
Τα Κοινωνικά Δικαιώματα και η Εκπαιδευτική Πολιτική ως Προσδιοριστικές Μεταβλητές στην Αποδοχή και Ένταξη των Μεταναστών. Η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα
Είναι γεγονός, ότι η ιστορία της ανθρωπότητας καθορίζεται σημαντικά από τις μεταναστευτικές κινήσεις. Και αυτό διότι οι μετανάστες ελπίζουν και επιζητούν καλύτερους όρους ζωής (πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς). Τα προκύπτοντα συναφή θέματα - ζητήματα - προβλήματα είναι πολυεδρικά και συσχετίζονται με πολλούς παράγοντες στα επίπεδα της οικονομίας, του δικαίου, της απασχόλησης, της ανισότητας, της εκπαίδευσης και της δημογραφίας. Κατ’ αρχήν, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, ενώ κατοχυρώνεται η απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ των ημεδαπών και των αλλοδαπών, στην ουσία επικεντρώνεται στην απόλυτη προστασία όσων Βρίσκονται...
ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: Επτά Χρόνια Λειτουργίας στην Απεξάρτηση από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια
Συγγραφείς: Πάριος Ανιώνης
Το ΑΛΦΑ είναι πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003, απαντώντας στις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας για τη θεραπεία του αλκοολισμού και των τυχερών παιχνιδιών. Η θεραπευτική πρόταση για τη λειτουργία προγράμματος για τις δύο νόμιμες εξαρτήσεις, στηρίχθηκε στην εμπειρία αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης από το ΚΕΘΕΑ, στα διεθνή εμπειρικά στοιχεία για τον αλκοολισμό και τον τζόγο, καθώς και στη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων έδειξε ότι υπήρχε η ανάγκη λειτουργίας ενός προγράμματος εξωτερικής παρακολούθησης, όπου το άτομο...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved