Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γιαννοπούλου Ελένη
Τεύχος : 111 έτος : 2013
ΠερίληψηΗ έρευνα αφορά στη μελέτη των στάσεων, γνώσεων και απόψεων των επαγγελματιών-ειδικών σε θέματα σεξουαλικότητας και αναπηρίας. Συγκεκριμένα, διερευνούνται οι αντιλήψεις τους στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη σεξουαλική ζωή, τις ερωτικές σχέσεις ή/και τη δημιουργία οικογένειας. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι οι επαγγελματίες υποστηρίζουν...
Τεύχος : 72 έτος : 2003
Το παιδί υπήρξε, και εξακολουθεί να είναι, το πρώτο θύμα της πρωτόγονης βίας των μεγάλων. Οι ανάγκες του και η φυσική του αδυναμία, εκατομμύρια χρόνια τώρα, το καθιστά εύκολο στόχο. H κακοποίησή του, σωματική, ψυχική, σεξουαλική, καθώς και η κακοποιός παραμέλησή του, αποτελεί το πιο μελανό στίγμα της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Το φαινόμενο της κακοποίησης του παιδιού είναι οικουμενικό, και αφορά πόλεις και χωριά, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους και αμόρφωτους (Ματσανιώτης, 1998). Τα δυναμικά που παρεμβαίνουν στα περιστατικά παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης είναι καταγεγραμμένα σε πλούσια ξενόγλωσση, αλλά και ελληνική βιβλιογραφία. (Αγάθωνος, 1996; Κανδυλάκη, 2002; Davis et al., 1997; Kingston and Penhale, 1995). Ωστόσο, λιγότερες αναφορές γίνονται σε θέματα αξιολόγησης έργου και προτάσεις βελτίωσης αυτού από τους ίδιους τους επαγγελματίες που χειρίζονται τέτοια περιστατικά στη δουλειά τους. Το άρθρο αυτό αισιοδοξεί να προσθέσει λίγη γνώση στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Σκοπός μας ήταν να καταγραφούν αλλά και να αξιολογηθούν, από τους ίδιους τους ειδικούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την παιδική κακοποίηση, οι τρόποι αντιμετώπισης και οι τεχνικές παρέμβασης που εφαρμόζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, όπως και να πάρουμε τη γνώμη τους για την επάρκεια ή μη της νομοθεσίας, της κρατικής μέριμνας, καθώς και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου τους. Έτσι θέλαμε να στοιχειοθετήσουμε ένα βελτιωμένο μοντέλο δράσης, που να αφορά όχι μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά και στην πρόληψη της κακοποίησης του παιδιού.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved