Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κάκουρος Ευθύμιος
Τεύχος : 44 έτος : 1996
Εδώ η ποιότητα των αναδοχών σχετίζεται με την εκτίμηση των επαγγελμαπών σχετικά με το Βαθμό στον οποίο οι πρώτοι, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θεσμού. Εδώ, η ποιότητα των αναδοχών σχετίζεται με την άποψη των επαγγελμαπών για το Βαθμό στον οποίο οι πρώτοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θεσμού της αναδοχής.   Εισαγωγή Σήμερα, στη χώρα μας όταν οι γονείς - για διάφορους λόγους - αδυνατούν να ανταποκριθούν στο γονεϊκό τους ρόλο, τα παιδιά τους έχουν ουσιαστικά τρεις δυνατότητες να απορροφηθούν: α) με την τοποθέτησή τους σε κάποιο ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, Β) με την τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια και γ) με την υιοθεσία τους. Από τις τρεις αυτές δυνατότητες το ίδρυμα φαίνεται να έχει τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο κόστος τόσο για το παιδί όσο και για το κράτος. Γί’ αυτό σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται όπως η παραμονή του παιδιού σε ίδρυμα όπου αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί να είναι τουλάχιστο προσωρινή και μικρής χρονικής διάρκειας. Στο ίδρυμα πολλές φορές τα παιδιά, θεωρητικά Βρίσκονται σε αναμονή της επανόδου τους στη φυσική τους οικογένεια ή της τοποθέτησής τους σε ανάδοχη οικογένεια ή της υιοθεσίας τους. Μέσα όμως από την εμπειρία μας γνωρίζουμε πολύ καλά πως όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραμονής του παιδιού στο ίδρυμα τόσο λιγότερες γίνονται και οι πιθανότητας του να επανέλθει στη φυσική του οικογένεια, να τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια ή να υιοθετηθεί. Ακόμη και στην περίπτωση που δημιουργηθούν αργότερα οι προϋποθέσεις για να εγκαταλείψει το ίδρυμα προκειμένου να Βρεθεί σε οικογένεια, όσο μεγαλύτερος ήταν ο χρόνος που παρέμεινε στο ίδρυμα τόσο δυσκολότερη μπορεί να είναι και η προσαρμογή του στην οικογένεια.
Τεύχος : 58 έτος : 2000
Η εργασία αυτή διερευνά τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στο φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης στη χώρα μας και την επίδραση των στάσεων αυτών στη διαμόρφωση του επίπεδου αυτοεκτίμησης των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Η ερευνά πραγματοποιήθηκε σε επτά παιδικούς σταθμούς της Αθήνας με τη συμμετοχή 104 παιδιών Ελλήνων, 42 παιδιών μεταναστών, των μητέρων τους και των παιδαγωγών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 73,5% των Ελληνίδων μητέρων του δείγματος έχει αρνητική άποψη για το φαινόμενο της μετανάστευσης στη χώρα μας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμπεριφέρονται απορριπτικά στους μετανάστες και στα παιδιά τους και οι σχέσεις τους είναι μάλλον ουδέτερες. Όσον αφορά στο επίπεδο αυτοεκτίμησης των παιδιών των μεταναστών, είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο αυτοεκτίμησης των παιδιών των Ελλήνων, όμως η διαφορά αυτή είναι πολύ μικρή. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποδοχή των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα και η ενσωμάτωση των ίδιων και των παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία είναι αρκετά ικανοποιητική, παρά την πληθώρα των προβλημάτων που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν
Τεύχος : 74 έτος : 2004
H συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ψυχικών διαταραχών διαφοροποιείται συχνά ανάλογα με το φύλο του ατόμου. Έχει διαπιστωθεί ότι οι διαταραχές διασπαστικής συμπεριφοράς εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στον αντρικό πληθυσμό (Cloninger et al, 1978), ενώ οι διαταραχές άγχους και διάθεσης εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο γυναικείο πληθυσμό (Robins et al., 1984). Στην εργασία αυτή επιχειρείται η παρουσίαση ενός αιτιολογικού μηχανισμού των διαφορών αυτών στα πλαίσια της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ανταγωνιστική και διεκδικητική συμπεριφορά καθώς και η εκδήλωση θυμού και επιθετικότητας είναι περισσότερο αποδεκτές όταν εκδηλώνονται από αγόρια. Αντίθετα, η υποχωρητική και συνεργατική συμπεριφορά καθώς και η εκδήλωση φόβου και αδυναμίας είναι συνήθως αποδεκτές στα κορίτσια. Μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης αγοριών και κοριτσιών μεταφέρονται μηνύματα συμμόρφωσης με τις κοινωνικές προσδοκίες για το φύλο τους. H υιοθέτηση και εσωτερίκευση των προσδοκιών αυτών διευκολύνει την εκδήλωση διαταραχών διασπαστικής συμπεριφοράς στα αγόρια, όταν υπάρχει η ανάλογη προδιάθεση και διαμορφώνει γόνιμο έδαφος για την εκδήλωση διαταραχών άγχους και κατάθλιψης στα κορίτσια, λόγω αυξημένων βιωμάτων ενοχών και μεταστροφής των επιθετικών τάσεων προς τον ίδιο τους τον εαυτό.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved