Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κυριακοπούλου Αγγελική
Τεύχος : 89 έτος : 2008
Η μεθοδολογία Delphi (Δελφική Μέθοδος) αποτελεί μια ποιοτική προσέγγιση που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στοιχείων για το υπό έρευνα ζήτημα. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποσκοπεί στην επίτευξη ενεργούς σύγκλισης μεταξύ των μελών μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων, ενώ η ιδιαιτερότητα της συνίσταται στο ότι η διαδικασία συνεργασίας με τους εμπειρογνώμονες διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις (τρεις ή περισσότερες) και απαιτεί επιβεβαίωση ή αναθεώρηση των απόψεών τους, θέτοντας υπ όψη τους τα δεδομένα που αφορούν στη γνώμη όλων των μελών της επιτροπής. Στο πεδίο της βίας κατά των παιδιών, κεντρικό εγχείρημα της απόπειρας αποτίμησης των αναγκών αλλά και της βελτίωσης του επιπέδου τεχνογνωσίας και παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί η δημιουργία ανάπτυξης «κοινού λόγου» μεταξύ των εμπλεκομένων επαγγελματιών. Ακόμα περισσότερο, η υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων, στοχεύει όχι μόνο σε πληθυσμούς με μεγάλο βαθμό κοινωνικής παθολογίας, αλλά στον ευρύτερο πληθυσμό με βάση μία πολιτική ανασύνθεσης στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης, αποβλέποντας ταυτόχρονα στη βιωσιμότητα των συστημάτων έρευνας και κοινωνικού σχεδιασμού. Με αυτήν την έννοια η μεθοδολογία Delphi μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα, αλλά και τον σχεδίασμά και την υλοποίηση παρεμβάσεων υγείας και πρόνοιας στον ευαίσθητο τομέα της παιδικής προστασίας.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved