Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ηλιοπούλου Ευγενία
Τεύχος : 32 έτος : 1993
Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι ο ηλικιωμένος πρέπει να τύχει ιδιαίτερης αντιμετώπισης σε όλους τους τομείς. Αυτό συνάγεται τόσο από τη γήρανση του ελληνικού πληθυσμού όσο και από τις ιδιαιτερότητες της βιολογικής - φυσιολογικής φθοράς του οργανισμού. Έχοντας δε στην σκέψη μας ότι το 1993 είναι το έτος των ηλικιωμένων, θέλουμε να συμβάλλουμε, με τούτο το άρθρο, στην καλύτερη αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας. Άλλωστε ίσως να ’ναι το μοναδικό στάδιο της ζωής μας που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προετοιμάσουμε. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο λαός μας πολύ σοφά έχει πει: Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θα ’ρθεις”.
Τεύχος : 41 έτος : 1996
Οι κατακλίσεις είτε τα έλκη εκ κατακλίσεων (De Cubitus Ulcer = Pressure Sores) προκαλούνται από πολλαπλούς παράγοντες ειδικά ιατροκοινωνικούς και σχετίζονται κυρίως με αυτές οι ασθενείς με χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν την αυξημένη εμφάνιση αυτών στους παραπληγικούς. Η σωστή αντιμετώπιση τους απαιτεί την ύπαρξη μιας συντονισμένης θεραπευτικής ομάδας (πλαστικός χειρουργός, νοσηλεύτρια, φυσικοθεραπευτής, εργασιοθεραπευτής και κοινωνικός λειτουργός) αλλά η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Το κράτος πρέπει επίσης να συμβάλει με την ανάπτυξη Κέντρων Αποκατάστασης για την επανένταξη αυτών των ατόμων στην κοινωνία. Η προσπάθειά μας υποστηρίζεται από την πολύχρονη πείρα μας στην αντιμετώπιση των κατακλίσεων και την ιδιαίτερη ευαισθησία μας απέναντι σε αυτήν την ομάδα ασθενών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved