Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 85 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - Έτος 2007

Εισαγωγικό σχόλιο
Το πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας για τη νέα χρονιά έχει ως επίκεντρο το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες....
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγγραφείς: Μαυρογένη Ελένη
Κοινωνικός αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών3 όπως αυτά της εκπαίδευσης, ίου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, κ.λπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί στην οικονομική ανέχεια και περιθωριοποίηση. Συνιστά μια ιδιότυπη διεργασία περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και ατόμων, των οποίων η πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθίσταται δυσχερής...
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Συγγραφείς: Καρέλλου Ιωάννα
Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να αναφέρονται στις στάσεις προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση. Τα αποτελέσματα όσων έχουν γίνει υποστηρίζουν μια τάση των Ελλήνων να αντιμετωπίζουν αρνητικά τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Βασικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εξετάσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών ΑΙΘμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που κατοικούν στην Κέρκυρα προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση...
Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Με εξαίρεση κάποιες από τις θεωρίες που αναφέρονται σας επιδράσεις των ΜΜΕ, η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνονται το άτομο ως παθητικό δέκτη των όσων τα Μέσα προτείνουν. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι θεωρητικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα άτομα έχουν στόχους που επηρεάζουν τη χρήση των ΜΜΕ...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved