Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 122 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - Έτος 2016

Εισαγωγικό σχόλιο
Η " αφηγηματική " προσέγγιση στη Συμβουλευτική αναπτύχθηκε και διαδόθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980, ως απόρροια του φιλοσοφικού κινήματος της φαινομενολογίας και του μετα-δομισμού, που επέφεραν ένα νέο θεωρητικό μοντέλο σκέψης στις Δυτικές κοινωνίες, εξηγεί στο άρθρο της η Δρ. Μαρία Βουλγαρίδου, κοινωνική λειτουργός...
H AΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η Φιλοσοφία, επηρεασμένη και από την ψυχαναλυτική σκέψη, στράφηκε στο άτομο και κέντρο βάρους γίνεται και πάλι ο άνθρωπος ως ατομική συνείδηση. Αυτή η επάνοδος στην ατομικότητα συνυφαίνεται σε έναν ιστό δι-υποκειμενικών σχέσεων όπου το άτομο γίνεται αντιληπτό σε συνάρτηση με την κοινωνική πραγματικότητα που το περιβάλλει....
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Το άρθρο εκθέτει την πορεία συνεργασίας μιας HIV οροθετικής μητέρας με τον κοινωνικό λειτουργό. Η  μελέτη της περίπτωσης σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αναδεικνύουν τη δυναμική της βραχείας εργασίας σε περιπτώσεις κρίσης. Η HIV λοίμωξη, ως χρόνιο σύνδρομο, περικλείει πλήθος προβληματικών ζητημάτων που ακινητοποιούν τις ζωτικές δυνάμεις υγιούς αντίδρασης του ατόμου....
ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί την αποτίμηση των επιπτώσεων της ανθρωπιστικής-οικονομικής κρίσης στην πρακτική της νοσοκομειακής κοινωνικής εργασίας, μέσα από την οπτική των  κοινωνικών λειτουργών του χώρου της υγείας. Πρόκειται για ποιοτική μελέτη που διεξήχθη με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων με 14 νοσοκομειακούς κοινωνικούς λειτουργούς...
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η κοινωνική προστασία υπό την ευρεία της έννοια και η κοινωνική πρόνοια συνιστούν το περιεχόμενο και την ουσία της κοινωνικής πολιτικής μιας χώρας. Η Κοινωνική Πολιτική, ως ακαδημαϊκό αντικείμενο, ενσωματώνει όλα τα ζωτικά ζητήματα για τον άνθρωπο και την κοινωνία, ενώ ως κοινωνική δράση εμπερικλείει όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν την ατομική και συλλογική ευημερία...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved