Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 123 - ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2016

Εισαγωγικό σχόλιο
Το νοσοκομείο, ως πλαίσιο εργασίας, θεωρείται από τα πλέον στρεσογόνα για τους εργαζόμενους. Συνθήκες όπως φόρτος εργασίας, μειωμένο προσωπικό, χαμηλοί μισθοί, ανεπαρκής ενδονοσοκομειακή συνεργασία και υποστήριξη, έκθεση σε δύσκολες ανθρώπινες καταστάσεις και αδυναμία εξεύρεσης ικανοποιητικών λύσεων, προσωπική συναισθηματική εμπλοκή κ.ά., αποτελούν εν δυνάμει πηγές συναισθημάτων επαγγελματικής εξουθένωσης για τους απασχολούμενους στην παροχή φροντίδας υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής εργασίας...
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η παρούσα συγχρονική μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και της ποιότητας επαγγελματικής ζωής («συμπονετικής ικανοποίησης» και «συμπονετικής κόπωσης») των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στο χώρο της δημόσιας υγείας...
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει τους παράγοντες που επηρέασαν τις εκπαιδευτικές επιλογές φοιτητών κοινωνικής εργασίας με αναπηρία κατά την πορεία φοίτησης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους ώθησαν σε συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας...
Η ΤΡΕΛΑ ΩΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΣΤΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει το ‘λόγο’ των εθελοντών σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να παρουσιάσει τις απόψεις τους σχετικά με την ψυχική νόσο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο τρόπος και τα μοτίβα αντίληψης πάνω στα οποία ιχνηλατούνται με παραστατικές θέσεις, σκέψεις αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις και τις παραδοξότητες των συμπτωμάτων μιας ψυχικής διαταραχής. 
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved