Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 60 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2000

Εισαγωγικό σχόλιο
Οι μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές συνθήκες στις προηγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ανασυγκρότηση του κράτους πρόνοιας ώστε να μπορεί να αναταποκριθεί περισσότερο αποτελεσματικά σ' αυτές. Έτσι το κράτος από τον αυξημένο ρόλο του εγγυητή της κοινωνικής προόδου στις δεκαετίες '40 με '60 περνά μέσω αλλαγών στις επόμενες δεκαετίες έως και του '90 στην αποποίηση της ευθύνης του για την κοινωνική πρόνοια. Ποιά η προοπτική για το μέλλον; Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ιατρίδη τρία είναι τα θεμελιώδη ζητήματα που θα επηρεάσουν την αναδιαμόρφωση του κράτους...
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Το παλαιό, φιλελεύθερο, σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας είναι υπό αναδιαμόρφωση τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες (Stoesz & Karger, 1993) και τις περισσότερες χώρες του κόσμου (Midgley, 1995), ιδιαίτερα στις τεχνολογικά προηγμένες, και στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, όσο όμως και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και οι μελετητές ορίζουν διαφορετικά αυτήν την αναδιαμόρφωση, ουσιαστικά δηλώνεται η ανάγκη για να ανασκευασθεί και να ανασυγκροτηθεί το οικοδόμημα του κράτους κοινωνικής πρόνοιας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συγγραφείς: Πανούσης Γιάννης
Αν ως κοινωνική πολιτική ορίσουμε "in διορθωτική ή προληπτική παρέμβαση στην κοινωνική πραγματικότητα με τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης" και αν στην κοινωνική πρόνοια ενυπάρχει το δικαίωμα του λήπτη της υπηρεσίας να προστατευτεί απο το Κράτος και την κοινωνία, τότε βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματος των αρχών, των πλαισίων και των ορίων, της θεσμικής εγγύησης της κάλυψης του minimum τουλάχιστον των κινδύνων και της εξασφάλισης του maximum της προστασίας που δικαιούται για να ζει αξιοπρεπώς ένας σύγχρονος άνθρωπος...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Συγγραφείς: Μάρδας Γεώργιος
Δικαιοσύνη είναι η ιδιότητα της ύπαρξης αμεροληψίας-μια αμεροληψία της δίκαιης πράξης, απόφασης κ.λπ. Ισότητα είναι η κατάσταση της ίσης ύπαρξης. Από την άλλη πλευρά, κοινωνική ανισότητα είναι μια ασυναισθήτως αναπτυσσόμενη επινόηση, με την οποία οι κοινωνίες διασφαλίζουν αυτό κατά το οποίο οι πιο σπουδαίες θέσεις είναι συνειδητά καλυμμένες από τα πρόσωπα με περισσότερα προσόντα....
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Για να αναλύσουμε, μελετήσουμε και αναφέρουμε τα Δικαιώματα των ασθενών πρέπει πρώτα να μελετήσουμε το Νόμο Υπ. αριθμό 2619 Αρ. Φύλλου 132 της Εφημ. της Κυ6. με ημερομηνία 19 Ιουνίου 1998 που περιέχει την Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved