Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 13 - Ιανουάριος Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1989

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες, Με σημαντική καθυστέρηση κρατάτε σήμερα το πρώτο τεύχος για το 1989 (13ο συνολικά) του περιοδικού μας "Κοινωνική Εργασία". Οι λόγοι της καθυστέρησης (απεργία ταχυδρομείων και καθυστέρηση αποστολής του 12ου τεύχους, προεκλογική περίοδος με ιδιαίτερο φόρτο εργασίας για τα τυπογραφεία κ.α.), δεν αναφέρονται σαν δικαιολογίες, αλλά από σεβασμό για τους αναγνώστες μας. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα τεύχη θα .κυκλοφορήσουν με πιό γρήγορο ρυθμό ώστε να καλύψουμε την δίμηνη, περίπου, καθυστέρηση...
Κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των παραπληγικών
Η στάση της κοινωνίας αποτελεί το σημαντικότερο ίσως παράγοντα της κοινωνικής αποκατάστασης, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο και προβάλλεται η ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα ήθελα να αρχίσω την εισήγηση μοιι αυτή με την επανάληψη του ορισμού της υγείας όπως έχει δωθεί από την Π.Ο.Υ.: Υγεία λοιπόν είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Διαφαίνεται αμέσως η κοινωνική διάσταση που δίνεται στην υγεία. Αλλά τί είναι η αποκατάσταση; Κατά το λεξικό του Παπύρου είναι "η επαγωγή εις την προτέραν κατάστασιν". Η παγκόσμια...
Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα
Στο άρθρο γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στο ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στις ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες. Επίσης, τονίζεται η αλλαγή στην αντίληψη και την αντιμετώπιση της Ειδικής Αγωγής σήμερα. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η εξέλιξη των επιστημών της συμπεριφοράς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε σαν αποτέλεσμα την αναθεώρηση πολλών κοινωνικών, ηθικών και ιδεολογικών αξιών. Τα πορίσματα συστηματικών μελετών επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των άλλων, προκάλεσαν σταδιακή αναθεώρηση των τάσεων και των αντιλήψεων της μέχρι τότε διαμορφωμένης κοινωνικής άποψης γιά τα άτομα με "ειδικές ανάγκες". Επιπλέον, έθεσαν τα θεμέλια γιά μιά νέα και...
Από το μονοπώλιο της ενημέρωσης στην πολυφωνία ανταγωνιστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης;
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθορίζουν την αντίληψη του πολίτη γι' αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Μέσα από το άρθρο παρουσιάζεται η ανάγκη της πολυφωνίας στην ενημέρωση και παρουσιάζονται προβληματισμοί που έχουν σχέση με την μετάβαση στην εποχή της πολυφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η προβληματική της κρατικής πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
Συγγραφείς: Δασκαλάκης Δήμος
Η ανάγκη της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης αποτελεί έναν αναμφισβήτητο θεσμό. Εκείνο όμως που δημιουργεί ένα προβληματισμό και μια ανάγκη μεγαλύτερης διερεύνησης είναι η σχέση οικονομικής ανάπτυξης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, η επαγγελματική εκπαίδευση και η αγορά εργασίας, ώστε να απολογηθούν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα...
Ανεργία και εγκληματικότητα
Συγγραφείς: Γαλάνης Γιώργος
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή οι θετικές επιδράσεις της εργασίας στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου και οι ατομικές και κοινωνικές - ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας. Στη συνέχεια συζητούνται διάφορες εγκληματολογικές θεωρίες και ερμηνείες σχετικά με την εγκληματικότητα των ανέργων
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved