Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 70 - 70 -2003 - Έτος 2003

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί Αναγνώστες, Οι «καταστάσεις κρίσης», είτε αφορούν τον εξυπηρετούμενο στους τομείς υγείας και πρόνοιας, είτε τον εργαζόμενο, < το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, εξειδικευμένες γνώσεις, σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου, πνεύμα συνεργασίας και Λειτουργικές οργανωτικές δομές. Σε τέτοιες καταστάσεις είναι αφιερωμένο το τεύχος αυτό της Κοινωνικής Εργασίας. Είναι γνωστές οι αδυναμίες των δημοσίων νοσοκομείων και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο νέος νόμος 2889/2001 για τη «Βελτίωση και τον Εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας...» προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναδιοργάνωση των Τμημάτων...
0 ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου: Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης
Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να περιγράψει το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Νοσοκομείου, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του, που προβλέπεται στο νέο νόμο 2889/2001 για τη «Βελτίωση και τον Εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». H αναδιοργάνωση του Τ.Ε.Π. στοχεύει σαφώς στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, όμως για την εφαρμογή της απαιτείται και η ενεργή εμπλοκή των λειτουργών υγείας προκειμένου με συγκεκριμένες προτάσεις και αξιοποιώντας δημιουργικά την εμπειρία τους να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων στα οργανωτικά και άλλα...
Κοινωνικές αναπαραστάσεις, στάσεις και στερεότυπα για το ΛΙ05 και το φορέα / ασθενή
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της κοινωνικής ψυχολογίας. Με τον όρο "κοινωνικές αναπαραστάσεις" εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσλαμβάνουν την κοινωνική πραγματικότητα και επιδρούν σ' αυτήν. Οι αναπαραστάσεις αυτές είναι απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις που εγκαθιδρύουμε με τους άλλους, στην επικοινωνία και γενικότερα στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι επιστήμονες έχουν κατά καιρούς μελετήσει το φαινόμενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, όπως ο Moscovici που μελέτησε την κοινωνική αναπαράσταση της ψυχανάλυσης. Στη συγκεκριμένη μελέτη προσπαθήσαμε να...
Το «Σύνδρομο Επαγγελματικής Κόπωσης» ή «BURNOUT» στην Κοινωνική Εργασία
Συγγραφείς: Δούκα Μαρία
Το «Σύνδρομο Επαγγελματικής Κόπωσης» (Σ.Ξ.Κ.) ή «BURNOUT» εμφανίζεται στους επαγγελματίες που η δουλειά τους σχετίζεται με τη φροντίδα του ατόμου. Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από το Σύνδρομο αυτό είναι αυτοί που ξεκίνησαν ενθουσιώδεις την εργασία τους και κατέληξαν να αδιαφορούν, να είναι μόνιμα κουρασμένοι, δυσαρεστημένοι, καθώς επίσης να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Το Σ.Ε.Κ. είναι ένας συνδυασμός σωματικών, ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών παραγόντων. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι ένας από τους επαγγελματίες που επηρεάζονται από το Σύνδρομο εξαιτίας του ενδιάμεσου ρόλου του μεταξύ εξυπηρετούμενου και οργάνωσης,...
Αποξένωση, αλλοτρίωση και κεφαλαιοκρατική παραγωγή. 0 ρόλος των «ανθρωπίνων σχέσεων». των ψυχολογικών μεθόδων και η άσκηση «κοινωνικής πολιτικής» στη βιομηχανία
Συγγραφείς: Αλμπάνης Βασίλης
Το παρόν άρθρο αποτελεί μια προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών της αποξένωσης και του περιχυμένου της, στα πλαίσια της κυριαρχίας της εμπορευματικής παραγωγής. Υπογραμμίζεται η προέλευση της αποξένωσης στην εμπορευματική κεφαλαιοκρατική παραγωγή με την επικράτηση της μισθωτής εργασίας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved