Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 75 - 75-2004 - Έτος 2004

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Η έννοια της ανεκτικότητας σε σχέση με την κοινωνική εργασία Βασισμένη στη θεωρία, τις αξίες, τις αρχές και την άσκηση της, προσεγγίζεται και εξετάζεται στο άρθρο της Ν. Σούμπαση. Ο όρος ανεκτικότητα στην κοινωνική εργασία, συνυφασμένος παραδοσιακά μέσα από την ενασχόληση της επιστήμης με περιθωριακές / μειονοτικές ομάδες, οδήγησε στο θεωρητικό ενδιαφέρον για τη χρήση και το περιεχόμενο του όρου σε σχέση με τη διερεύνηση της θεωρητικής τους συγγένειας μέσα από τη σύγκριση Βιβλιογραφικών αναφορών. Στο άρθρο εξετάζονται επίσης, μέσα από τη σχέση κοινωνικής εργασίας και ανεκτικότητας, η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην...
Κοινωνική εργασία και ανεκτικότητα: Προς ένα μοντέλο κοινωνικής εργασίας που ενσωματώνει την εγγενή τους σχέση
Συγγραφείς: Σούμπαση Νατάσα
Θέμα του ακόλουθου άρθρου είναι η σχέση της κοινωνικής εργασίας με την ανεκτικότητα ως έννοια που διαπνέει τη θεωρία, τις αξίες, τις αρχές και την άσκηση κοινωνικής εργασίας, κυρίως μέσα στο σύγχρονο διεθνές πλαίσιο. Εξετάζεται η εγγενής σχέση της κοινωνικής εργασίας με την ανεκτικότητα, μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση των δύο εννοιών, με στόχο τη διεύρυνση του θεωρητικού πλαισίου της κοινωνικής εργασίας και του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών. H διερεύνηση του θέματος ξεκινά από τη διαπίστωση των αλλαγών που έχουν επέλθει σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν επηρεάσει την κοινωνική κατάσταση και επομένως και την κοινωνική εργασία. Επιχειρείται η...
Τρόποι διαχείρισης εργασιακού άγχους και επαγγελματικών προβλημάτων των κοινωνικών λειτουργών
Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των στρατηγικών διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί ώστε να ανταποκριθούν στις δυσκολίες του επαγγέλματος τους και του στρες το οποίο προκαλείται στο χώρο εργασίας τους. Έλαβαν μέρος 132 άτομα, ηλικίας 24-58 ετών, από την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από 7 πόλεις: Αθήνα, Αμαλιάδα, Καλαμάτα, Λεχαινά, Πάτρα, Πύργο και Φιλιατρά. H επιλογή του δείγματος έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και η συλλογή του πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου με την κλίμακα της...
Εθελοντής και Εθελοντική Εργασία: Το «δέον» και το «είναι»
H έννοια του «εθελοντή»» αποτελεί έναν ιδεότυπο με κύρια χαρακτηριστικά του την ανιδιοτέλεια, την κοινωνική προσφορά και την ελευθερία βούλησης. Σε ποιο βαθμό όμως ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα; Σκοπός του άρθρου είναι η κοινωνιολογική ανάλυση του θέματος και η οντολογική προσέγγιση της εθελοντικής εργασίας, ως προαπαιτούμενα για την περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση και τη χάραξη ορθολογικών πολιτικών στο χώρο του εθελοντισμού.
Κοινωνική προστασία των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος του εθελοντικού τομέα
Συγγραφείς: Βάγια Χριστίνα
Τo άρθρο πραγματεύεται το ρόλο, αλλά και τις δυσκολίες (εγγενείς και αλλότριες) των μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην υπηρεσία του Ευρωπαίου ηλικιωμένου πολίτη, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας, που αυτή διαμορφώνει. Εξετάζει τη σχέση μεταξύ απασχόλησης και αφυπηρέτησης, τους προσανατολισμούς και τις στρατηγικές που προωθεί η Ε.Ε. για την επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής για την προστασία και φροντίδα των ηλικιωμένων. Επισημαίνει τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης μίας πολιτικής για το «Ενεργό Γήρας», όσο και...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved