Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 77 - 77-2005 - Έτος 2005

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Τι σημαίνει «ποιότητα ζωής»; Πως μπορούμε να την ορίσουμε, να τη μετρήσουμε και να τη Βελτιώσουμε, ειδικά για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες; Το θέμα αυτό αποτελεί κατά την τελευταία εικοσαετία σημαντικό στόχο ενός όλο και αυξανόμενου αριθμού επιστημόνων και ερευνητών. Στο θέμα αυτό αναφέρονται είτε άμεσα είτε έμμεσα τα κείμενα του πρώτου τεύχους της Κοινωνικής Εργασίας για τη νέα χρονιά. Ο κοινωνικός λειτουργός Σταύρος Φράγκος και ο επίκουρος καθηγητής Παναγιώτης Αντωνίου στο άρθρο τους: (α) παρουσιάζουν εκτενή Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την έννοια της «ποιότητας ζωής» και τις αντικειμενικές και...
Καταγραφή της ποιότητας ζωής και της συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής - άσκησης ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της ποιότητας ζωής ως προς τους τομείς της φυσικής και της γενικής διανοητικής υγείας, ευπαθών κοινωνικά ομάδων. H φυσική και διανοητική υγεία εκπροσωπήθηκε από τις διαστάσεις: φυσική λειτουργικότητα, φυσικός ρόλος, σωματικός πόνος, αίσθηση γενικής υγείας, ζωηράδα ζωντάνια, κοινωνική λειτουργικότητα, συναισθηματικός ρόλος και ειδική διανοητική υγεία. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον εντοπισμό και την καταγραφή των δραστηριοτήτων αναψυχής που προτιμούν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, παλιννοστούντες. Το δείγμα αποτέλεσαν 81 άνεργοι, ενήλικες, ηλικίας 18-60 ετών, που λόγω...
Εθελοντισμός και άνοια: H προώθηση της εθελοντικής ιδέας στο δίκτυο παροχής βοήθειας σε ασθενείς με νόσο Alzheimer και τους περιθάλποντες
Tο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, το 2001, έτος αφιερωμένο από τον ΟΉ.Ε. στον Εθελοντισμό, σηματοδότησε την παγκόσμια καταξίωση της εθελοντικής εργασίας, θέτοντας τους ακόλουθους στόχους: • Προώθηση της ιδέας του Εθελοντισμού. • Αναγνώριση της σπουδαιότητας της Εθελοντικής προσπάθειας. • Διευκόλυνση της όποιας Εθελοντικής δράσης. • Επικοινωνία μεταξύ των Εθελοντικών Οργανώσεων. • Δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στον Εθελοντισμό χωρίς διακρίσεις. Ο εθελοντισμός αποτελεί κοινωνική προσφορά καθώς ενισχύει τη συνοχή των κοινωνιών δημιουργώντας εμπιστοσύνη και αμοιβαιότητα μεταξύ των πολιτών.
Ψυχοκοινωνικές παράμετροι της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών. H προσέγγιση της Κοινωνικής Εργασίας
Το άρθρο αναφέρεται στις σύγχρονες τάσεις και απόψεις σχετικά με την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων του τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας και της αντιμετώπισής του, στην ποιότητα ζωής του ατόμου. H συζήτηση επικεντρώνεται στην παρουσίαση του τρόπου δράσης του κοινωνικού λειτουργού για την προετοιμασία, ενδυνάμωση και ομαλή προσαρμογή του ασθενή και της οικογένειάς του στα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη χρόνια νόσο και τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Το δασικό επιχείρημα συνίσταται στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός πλαισίου διεπιστημονικής παρέμβασης που συνεκτιμά τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους που βοηθούν ή παίζουν...
H αντίδραση του πατέρα στο παιδί με ιδιαίτερες ανάγκες
Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε τρόπους αντιμετώπισης της αναπηρίας μειονεξίας από τον πατέρα τον παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες. Μέσα από την ανασκόπηση σχετικών ερευνών εξετάζεται η διαδικασία αντιμετώπισης και προσαρμογής του πατέρα στην αναπηρία/μειονεξία του παιδιού, ενώ παράλληλα επιχειρείται η σύγκριση των γονεϊκών αντιδράσεων στην οικογένεια του παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved