Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 14 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1989

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες, Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε ένα σημαντικό άρθρο για την ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Είναι η εισήγηση του καθηγητή κ. Δημήτρη Ιατρίδη που ανακοινώθηκε στις εργασίες του σεμιναρίου "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Κοινωνικών ΛειτουργώνΕλλάδος, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 1988. Η ΥΓΕΙΑ σαν τομέας επιστημονικής δραστηριότητας και σαν κοινωνικό αγαθό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας και τους κοινωνικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερη αποδοχή της κοινωνικής διάστασης της υγείας αποτέλεσε η διακήρυξη της ΑΛΜΑ - ΑΤΑ κατά τη Γ. Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.). Γίνεται πλέον...
Κοινωνική Εργασία και Υγεία
Το θέμα μου "Κοινωνική Εργασία και Υγεία" αφορά τους νέους επαγγελματικούς ορίζοντες και του ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας (Κ.Ε.) στον Ελληνικό τομέα Υγείας την δεκαετία του 1990. Οργάνωσα τις παρατηρήσεις και συμπεράσματά μου σε τρεις πρακτικές ερωτήσεις - προτάσεις: I) Αποτελεί η υγεία μια θεμελιώδη επαγγελματική αγορά για την επέκταση της Κοινωνικής Εργασίας; II) Μπορεί ο κοινωνικός λειτουργός να παίξει ένα κεντρικό ρόλο στην Υγεία; III) Ποιός πρέπει να είναι ο στρατηγικός στόχος της Κοινωνικής Εργασίας στον τομέα υγείας;
Σύντομη πρόταση για δημιουργία "αναδοχών οικογενειών" για την αποϊδρυματοποίηση ασθενών που παραμένουν σε ψυχιατρεία
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας - κυρίως σε μεγάλα ιδρύματα - για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές αρρώστιες και αναπηρίες, ανάγκασε την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) αλλά και άλλους φορείς να επαναξιολογήσουν τον τρόπο και το σύστημα παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η ομοφωνία των ειδικών για την ψυχική υγιεινή στα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά είναι σαφής. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγιεινής για ειδικές κοινότητες ή πληθυσμούς πρέπει να ολοκληρωθούν και να συντονιστούν στο σχεδίασμά και στη διοίκηση. Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία πρέπει σταθερά να...
Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας των εργασιακών σχέσεων
Συγγραφείς: Δασκαλάκης Δήμος
Η έρευνα των εργασιακών σχέσεων σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την πορεία της, έχει παρουσιάσει διαφοροποιήσεις όσου αφορά τα χαρακτηριστικά της τόσο ανά χρονική περίοδο όσο και σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα στις ΗΠΑ. Η απάντηση στο ερώτημα της σοβαρής αλλαγής του περιεχομένου της ευρωπαϊκής έρευνας των εργασιακών σχέσεων κατά τα τελευταία χρόνια συνδέεται τόσο με την συγκριτική αξιολόγηση των εξωτερικών χαρακτηριστικών της όσο και με τους παράγοντες που μέχρι σήμερα προσανατόλισαν την έρευνα και μορφοποίησαν την φυσιογνωμία της σε κάθε φάση αντίστοιχα.
Μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά που εξετάστηκαν σε μια Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία στον Πειραιά
Σοβαρές διαταραχές στη μάθηση σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη παρατηρούνται περίπου σε 10% του μαθητικού πληθυσμού, ιδίως στις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις ιδιότητες του γραπτού και προφορικού λόγου, το εκπαιδευτικό σύστημα και τις κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες. Τα περισσότερα απ’ αυτά τα παιδιά έχουν και άλλα προβλήματα όπως π.χ. υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, κινητική ανωριμότητα, διαταραχές στο λόγο, ψυχικές διαταραχές, ιδίως διαταραχή συμπεριφοράς (YULE και RATTER 1985, MASON 1967, INGRAM 1970, VELLUTINO 1981, Παπαθεοφίλου και συν. 1989).
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved