Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 18 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1990

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ πλησιάζει το χώρο της Ψυχικής Υγείας με παρουσίαση της μελέτης της αναπτυξιακής διαταραχής του αυτισμού και των επιπτώσεων που έχει στο άτομο και την οικογένεια. Επισημαίνει την ανάγκη “ψυχοεκπαιδευτικής αντιμετώπισης” μέσω της γόνιμης συνεργασίας του οικογενειακού περιβάλλοντος και των θεραπευτών. Τονίζεται η συνεισφορά κάθε ειδικού στη θεραπευτική διαδικασία και το δύσκολο έργο του κοινωνικού λειτουργού στο ρόλο του ρυθμιστή της διατήρησης των αμοιβαίων αισθημάτων εμπιστοσύνης, ανάμεσα στις Υπηρεσίες που ασχολούνται με παιδιά με ειδικές ανάγκες, τους γονείς και τους ειδικούς φορείς στους οποίους...
Αντιμετώπιση της αυτιστικής διαταραχής μέσω της ψυχοεκπαιδευτικής προσέγγισης
Επειδή οι παράγοντες που τονίζουν την γονεϊκή ή οικογενειακή παθολογία στις περιπτώσεις παιδιών που έχουν κάποια διαταραχή, έχουν ερευνηθεί  και αποδειχθεί εμπεριστατωμένα, δημιουργείται ο πειρασμός να Θεωρήσουμε ότι ισχύουν και με κάποιον διαφορετικό πληθυσμό που παρουσιάζει διαταραχές. Ο αυτισμός είναι μια έντονη αναπτυξιακή διαταραχή που έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στο παιδί και την οικογένειά του. Αυτό το άρθρο εξετάζει τα υπάρχοντα στοιχεία για τα βιολογικά αίτια του αυτισμού και άλλων έντονων αναπτυξιακών παρεκκλίσεων και τονίζει την ανάγκη της οικογένειας για μια έγκαιρη και ακριβή διάγνωση. Αναφέρεται κατόπιν στις...
Μετά τα Εργαστήρια Τι; Εξέλιξη Εφήβων και νέων που παρακολούθησαν τα εργαστήρια της ΜΨΥΕ-ΟΑΕΔ
Αυτή είναι μια προκαταρκτική μελέτη αξιολόγηση της δουλειάς των επαγγελματικών εργαστηρίων της Μονάδας ψυχικής Υγείας Εφήβων (MWYE) του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΠΓΝΑ). Στηρίζεται σε 32 έφηβους και νέους πού φοίτησαν στα εργαστήρια από 1.30.6.89, και αποφοίτησαν ή διέκοψαν τη φοίτησή τους. Ο αριθμός είναι μικρός, δείχνει όμως τις δυνατότητες αυτής της εναλλακτικής μορφής ψυχιατρικής παρέμβασης, και “κρούει τον κώδωνα του κινδύνου" για το τι μπορεί να επακολουθήσει αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, π.χ. συστηματική ψυχιατρική παρακολούθηση, και δημιουργία προστατευμένων ή παραγωγικών εργαστηρίων για όσους δεν μπορούν να βρουν...
Παιδιά Διαπολιτιστικών Γονιών σε διαφορετικές χώρες
Στη σημερινή εποχή που η μετακίνηση των ατόμων είναι συχνή και αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο ζωής είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται πολυεθνικές και διαπολιτιστικές οικογένειες. Η παρουσίαση αυτή αφορά τα παιδιά των διαπολιτιστικών γονείς τους βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Τονίζει τις κοινωνικές, νομικές και ψυχολογικές δυσκολίες που απορρέουν από τις πολιτιστικές διαφορές και δίνει έμφαση στην προστασία των παιδιών αυτών μέσα από την “Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού”.
Μεθοδολογία Οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας
Η οργάνωση υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του κοινωνικού σχεδιασμού (Κ.Σχ.). Η βασική αρχή του Κ.Σχ είναι ότι πρόκειται για εσκεμμένο σχεδίασμά του μέλλοντος βάσει μιας πολιτικής που χαράζεται και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται για την πραγματοποίηση της πολιτικής και των σκοπών της. Εξετάζοντας το οργανωτικό πρότυπο του συστήματος υπηρεσιών στην Υγεία και στην Πρόνοια, ανακύπτουν τα εξής βασικά ερωτήματα: α) τί είναι η οργάνωση παροχής υπηρεσιών; β) ποιος είναι ο ρόλος τους στην επιβίωση του ανθρώπου; γ) ποιά είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του συστήματος μέσα στην κοινωνία στην οποία λειτουργεί; δ) ποιά...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved