Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 36 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 1994

Εισαγωγικό Σχόλιο Συντακτικής Επιτροπής
Αγαπητοί Αναγνώστες, με το τεύχος αυτό, ολοκληρώνεται η εκδοτική μας δραστηριότητα για το 1994 και συμπληρώνουμε εννέα χρόνια έκδοσης του επιστημονικού μας περιοδικού. Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσους έχουν συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στην έκδοση της “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” και τη διατήρηση του επιστημονικού της επιπέδου. Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε δύο αξιόλογες εισηγήσεις από συναδέλφους, για το πάντα επιστημονικά επίκαιρο θέμα της διεπιστημονικής σχέσης και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο των υπηρεσιών της ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. Και το δεύτερο για το ζήτημα των Ελληνίδων...
Η εξέλιξη της διεπιστημονικής σχέσης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων - η συμβολή του Κοινωνικού Λειτουργού
Ο Κοινωνικός Λειτουργός εντάχθηκε στην πυρηνική ψυχιατρική ομάδα από την αρχή της δημιουργίας της. Είναι το τρίτο μέλος της ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος και ο Κοινωνικός Λειτουργός. Όλες οι Ιατροπαιδα-γωγικές και Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες είναι από τη σύσταση τους στελεχωμένες με Κοινωνικούς Λειτουργούς Οι πρωτοπόροι Ιατροπαιδαγωγικοί Σταθμοί του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Β.Ε.Ι., του σημερινού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής είχαν από την αρχή της λειτουργίας τους (1956) διεπιστημονική οργάνωση. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάστηκαν και εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και στην...
Ελληνίδες στην αγορά εργασίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο έχουν εφαρμοστεί νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση των διακρίσεων, το φύλο - μεταξύ των άλλων παραγόντων - εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία κοινωνικής διάκρισης. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι μια ομάδα που υπόκεινται σε διακρίσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Το άρθρο αυτό θα προσπαθήσει να συνοψίσει τις αιτίες που δημιουργούν και αναπαράγουν τις ανισότητες στο χώρο της εργασίας. Στο πρώτο μέρος του άρθρου γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα...
Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική: Οδηγίες - Κανονισμοί - Συστάσεις - Προγράμματα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ [Επιμέλεια: Παναγιώτης Αλτάνης] Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ εισέρχεται σε μια περίοδο πολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων με έντονες επιπτώσεις στην κοινωνική πολιτική. Η μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση απεικονίζεται με σοβαρά νομικά, διαδικαστικά και άλλα σχετικά προβλήματα, όπως και με τα σοβαρά προβλήματα ανεργίας και την έξαρση διαφόρων συγχρόνων κοινωνικών προβλημάτων. Οι νέες συνθήκες που αφορούν την ενιαία αγορά, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και γενικότερα τις διαδικασίες και τις δράσεις για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχονται στο σχέδιο των...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved