Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 50 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1998

Εισαγωγικό Σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Αγαπητοί αναγνώστες Η Κοινωνική Εργασία, επιστήμη που συνεχώς Βρίσκεται σε εξέλιξη, στις μέρες μας, Βρίσκει την έκφρασή της μέσα από την κοινοτική διάσταση. Τα δυο πρώτα άρθρα λοιπόν, προσεγγίζουν θεωρητικά και ιδεολογικά το θέμα αυτό. Επιπλέον, στο τεύχος που έχετε στα χέρια σας, φιλοξενούμε εργασία που αφορά στα προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε χρήστες ουσιών, μέσα από τα αποτελέσματα ενός ήδη εφαρμοσμένου προγράμματος του ΚΕΘΕΑ. Η ανάγκη για ποιοτική αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος με κοινωνικές και ιατρικές διαστάσεις, προβάλλει επιτακτικά. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα ερευνητικής ομάδας του...
Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Αλλαγή. Μια θεωρητική προσέγγιση
Η ιδεολογική βάση της Κοινοτικής Εργασίας, ότι δηλαδή οι άνθρωποι είναι ικανοί να ελέγχουν αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους, σε συνδυασμό με την πίστη άτι αυτό μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά μέσα από ένα δίκτυο ανθρώπινης συνεργασίας, συλλογικότητας και δράσης για την αντιμετώπιση αλλά και πρόκληση της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποτελεί το συνδετικό κρίκο της κοινοτικής εργασίας με την κοινοτική δράση. Η ανάπτυξη του κρίκου αυτού έχει τις ρίζες της στην ανάπτυξη της κοινοτικής δράσης του 1960-70 που αποτέλεσε το υπόβαθρο εκείνο πάνω στο οποίο Βασίστηκε και εξελίχθηκε όλη η μετέπειτα κοινοτική εργασία και πιο συγκεκριμένα η σοσιαλιστική...
Κοινοτική Εργασία: Μια ριζοσπαστική μέθοδος για την ανάπτυξη συνειδητοποίησης
Περίληψη Στις επόμενες σελίδες εξετάζεται η ριζοσπαστική φύση της κοινοτικής εργασίας, καθώς και η δυνατότητά της να προωθήσει την ανάπτυξη της συνειδητοποίησης. Το άρθρο επικεντρώνεται στην κριτική που η κοινοτική εργασία έχει δεχθεί κυρίως μέσα από ένα Μαρξιστικό “νιχιλιστικό” πρίσμα, το οποίο παρουσιάζει την εν λόγω εργασία σαν ένα μέσο κοινωνικού ελέγχου. Το Βασικό επιχείρημα συνίσταται στο ότι η κοινοτική εργασία πρέπει να προωθήσει τη σύναψη συμμαχιών και όχι τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών καταπιεζόμενων ομάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και βασιζόμενη στη φεμινιστική αρχή ότι κάθε προσωπικό ζήτημα έχει και πολιτικές...
Ο Σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ένταξη πρώην χρηστών
Το παρακάτω κείμενο ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης που απευθύνεται σε χρήστες ουσιών στη φάση της θεραπείας. Τα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα δείχνουν άτι οι περισσότεροι χρήστες ουσιών εγκαταλείπουν το σχολείο αρκετά νωρίς και συχνά η διακοπή από το σχολείο συμπίπτει με την έναρξη της χρήσης. Κατά την εισαγωγή τους στη θεραπεία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της επαγγελματικής αποκατάστασης, έχοντας σημαντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ελλείψεις. Τα τελευταία χρόνια ένα μέρος των προσπαθειών του ΚΕΘΕΑ στρέφεται στην εργασιακή αποκατάσταση των τοξικοεξαρτημένων με την...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved