Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 53 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1999

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούνται στο τεύχος αυτό και που εκφράζονται στις εργασίες των συγγραφέων, δίνουν νέες κατευθύνσεις στον τρόπο αξιολόγησης και αντιμετώπισης, όχι μόνο των κοινωνικών φαινομένων, αλλά και εκείνων των ζητημάτων που παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα στο χειρισμό περιπτώσεων. ' Τα άρθρα των κ.κ. Βουρνά και Ζαϊμάκη, διά μέσου των εννοιών, «μοντέρνο» και «μεταμοντέρνο», εκθέτουν το φιλοσοφικό υπόβαθρο, τις στρατηγικές και τις λύσεις μέσα από την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας. Το άρθρο της κ. Κανδυλάκη, τέλος, βασίζεται στη διττή φύση της προσέγγισης, αντιρατσιστικής και...
Μεταμοντερνισμός και αποδομοποίηση στην κοινωνική θεωρία: Μια δομική κριτική
Συγγραφείς: Βουρνάς Γιώργος
Το άρθρο αυτό θα προσπαθήσει να προσφέρει μια εισαγωγική παρουσίαση ίων κυρίων σημείων των μεταμοντερνικών θεωριών και αναλύσεων και των επιπτώσεων τους στην κοινωνική θεωρία. Γενικά, η βιβλιογραφία στο θέμα έχει Βασιστεί στη διχοτομική κατάταξη των μεταμοντερνικών θεωριών έναντι του μοντερνισμού. Ο μεταμοντερνισμός (postmodernism) ταυτίζεται με την αντιθετικότητα στις φιλοσοφικές αρχές του Διαφωτισμού και τη σύγχρονη φιλοσοφία. Ένας ακριβής ορισμός του τι είναι "μεταμοντερνισμός" είναι δύσκολο να δοθεί, εφόσον αποτελεί όχι τόσο μια συγκροτημένη κοινωνική θεωρία, όσο ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα ιδεών, θεωριών και φιλοσοφικών αρχών αντίθετων στις...
Νεώτερη σκέψη και μετανεωτερικότητα: Από τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα κοινωνική εργασία
Συγγραφείς: Ζαϊμάκης Γιάννης
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται όψεις του τρέχοντος προβληματισμού για το γνωσιοθεωρητικό και μεθοδολογικό προσανατολισμό της κοινωνικής εργασίας μέσα από τη διαμάχη μοντέρνου - μεταμοντέρνου, η οποία εγκολπώθηκε στις συζητήσεις και τις θεματικές της κοινωνικής εργασίας στις τελευταίες δεκαετίες. Στο κείμενο εξετάζεται μέσα από ένα ιστορικοερμηνευτικό πρίσμα η ανέλιξη της κοινωνικής εργασίας κάτω από τις επιδράσεις της νεωτερικής σκέψης σε συνδυασμό με την εξάπλωση του λόγου των ανθρωπιστικών επιστημών και μιας νέας “βιο-πολιτικής" που φιλοδοξούσε να ρυθμίσει ζητήματα των πληθυσμών
Πολυ-πολυτισμικότητα και Αντιρατσισμός: Δυο αντίθετοι πόλοι ή μια πιθανή συγχώνευση στις κοινωνικές υπηρεσίες στη Βρετανία. Αντιμετωπίζοντας περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Το άρθρο επιχειρεί μία ανάλυση μέσα σε ένα πλαίσιο που αναδεικνύει “ανπρατσιστικές” (anti- racist) και “πολυ-πολιτισμικές” (muiti-cuituralist) προσεγγίσεις. Εστιάζει στην αντιμετώπιση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης από τις βρετανικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και το ρατσισμό είναι πολύ περιορισμένη, ενώ η βιβλιογραφία για τη σεξουαλική παρενόχληση (κυρίως Βρετανική και Αμερικανική) αγνοεί την πολυ-εθνική, πολυ-φυλετική και πολυ-πολιτισμική φύση της Βρετανικής κοινωνίας. Το επιχείρημα, που αναπτύσσεται εδώ, είναι ότι η μη αναγνώριση πιθανών ‘Ιδιαιτέρων” ζητημάτων στο...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved