Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 90 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 2008

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Σε προηγούμενο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας (αρ.88, 2007) η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Βεργέτη παρουσίασε τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας στην Κοινωνική Εργασία και τα διάφορα ερευνητικά μοντέλα. Στο άρθρο της στο σημερινό τεύχος εστιάζει στην ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα στη μελέτη περίπτωσης που έχει συχνή εφαρμογή στην πρακτική Εργασίας. Η ερευνητική αυτή στρατηγική λειτουργεί πολλαπλώς: ως σε Βάθος διερεύνηση προβλημάτων, μελέτη μοντέλων παρέμβασης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Η συγγραφέας απεικονίζει την εφαρμογή της μελέτης περίπτωσης στα πλαίσια έρευνας που αφορά στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης...
Ποιοτική Έρευνα: Μελέτη Περίπτωσης στην Κοινωνική Εργασία
Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική στρατηγική έχει συχνή εφαρμογή στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας καθώς επιτρέπει μια πολύπλευρη και σε Βάθος διερεύνηση των προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων, ομάδων, οργανισμών και κοινοτήτων, τα οποία αναφέρονται στο αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας. Καθιστά δυνατή τη λεπτομερή μελέτη των μεθόδων και των μοντέλων παρέμβασης που χρησιμοποιούνται καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, η μελέτη περίπτωσης επιτρέπει τη διερεύνηση και αποτίμηση της επίδρασης της ισχύουσας κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζεται η Κοινωνική Εργασία. Το άρθρο αυτά...
Απόψεις των Εκπαιδευτικών για τα Αίτια και τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Μοναξιάς των Παιδιών με Νοητική Υστέρηση
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ειδικών παιδαγωγών για τη μοναξιά των παιδιών με νοητική υστέρηση (ν.υ.) και των στρατηγικών αντιμετώπισής της. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 35 ειδικοί παιδαγωγοί, έξι ειδικών σχολείων της Αττικής, στα οποία φοιτούσαν παιδιά με ν.υ. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά με ν.υ βιώνουν περισσότερη κοινωνική μοναξιά σε σχέση με τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης και χρησιμοποιούν παθητικούς τρόπους αντιμετώπισης της μοναξιάς ή αποτυχημένες προσπάθειες επαφής. Οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι γονείς, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών παιδαγωγών, χρησιμοποιούν στρατηγικές για την ανάπτυξη...
Η Αποδοχή της Θρησκείας ως Συμβολή στην Κατανόηση του Πολιτισμικά Διαφορετικού
Τα νέα διεθνή δεδομένα υπαγορεύουν τον επαναπροσδιορισμό της παγκοσμιοποίησης από ένα καθαρά οικονομικό όρο στην υπαγωγή του σε μια ιδεολογία που απειλεί να ενσωματώσει, να περιθωριοποιήσει ή και να καταστρέψει άλλα πολιτισμικά πρότυπα. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, μόνο ένας οικουμενικός διάλογος με στόχο μια κοινή ηθική είναι δυνατόν να διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη. Αυτή η κοινή ηθική αποτελείται σε μεγάλο μέρος από ηθικούς κανόνες των θρησκευτικών διδαγμάτων, που άλλωστε συμφωνούν και με τους κανόνες των κοσμικών ηθικών θεωριών. Η αποδοχή επομένως της θρησκείας ως συμβολής στην κατανόηση του πολιτισμικά διαφορετικού κατοχυρώνει τον...
Γιατροί του Κόσμου: Ευρωπαϊκή Έρευνα σχετικά με την Πρόσβαση στην Ιατρική Περίθαλψη των Μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστή η κατάσταση των μεταναστών που ζουν στην Ευρώπη χωρίς άδεια παραμονής. Είναι γνωστό όμως ότι η κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση είναι πολύ αβέβαιη3. Αρκετές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να επωφεληθούν της αρωγής του συστήματος υγείας. Σε γενικές γραμμές, τα εθνικά προγράμματα περίθαλψης πραγματοποιούν συχνά διακρίσεις στους «προσωρινούς» μετανάστες (οι περισσότεροι μετανάστες ανήκουν κάποια χρονική στιγμή σε αυτήν την κατηγορία), στους αιτούντες πολιτικό άσυλο5 και σ’ εκείνους οι οποίοι,...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved