Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 91 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 2008

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων στα πλαίσια κυρίως των Κ.Α.Π.Η. Αλλά και άλλων φορέων απασχολούν την κοινωνική λειτουργό-ψυχοθεραπευτρια Γιώτα Κατσίκη σε έρευνα καταγραφής αυτών των προγραμμάτων. Η ποικιλία στο περιεχόμενο, τη δημοσιότητα και το συντονισμό των προγραμμάτων, η διαχρονική τους εξέλιξη που αντανακλά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων καθώς και οι στόχοι τους για την κινητοποίηση των ηλικιωμένων για δημιουργική κοινωνική ενσωμάτωση και διατήρηση δεσμών με τις νεώτερες γενιές περιγράφονται από τη συγγραφέα στο πρώτο άρθρο του τρίτου τεύχους της Κοινωνικής Εργασίας....
Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Ηλικιωμένων: Μια Προσπάθεια Καταγραφής
Συγγραφείς: Κατσίκη Γιώτα
Το άρθρο παρουσιάζει έρευνα καταγραφής των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για την Τρίτη Ηλικία στην Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης υπηρεσιών ανοιχτής περίθαλψης για τους ηλικιωμένους. Διαπιστώνεται ποικιλία σχετικά με τους φορείς υλοποίησης, το περιεχόμενο, τη δημοσιότητα και το συντονισμό των προγραμμάτων και προτείνεται η ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και διάχυσης, καθώς και η σύνδεση των προγραμμάτων, εν μέρει, με τη δια βίου μάθηση.
Κοινωνική Ένταξη και Ενδοοικογενειακή Βία: Μία Διαπολιτισμική Προσέγγιση
Η παρούσα μελέτη επιδιώκει την ποιοτική διερεύνηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης της ενδοοικογενειακής βίας σε σχέση με τις επιπτώσεις στην κοινωνική ένταξη των γυναικών θυμάτων. Στη βάση αυτή εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της βίας σε δείγμα 23 γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, με τη μεθοδολογία του ποιοτικού προτύπου έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με το εργαλείο της συνέντευξης. Τα ερευνητικά πορίσματα αναδεικνύουν τις διαστάσεις του προβλήματος και τις συνέπειες στην υγεία, σωματική και ψυχική, καθώς και σε βασικούς τομείς της ενσωμάτωσης των γυναικών, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες. Επίσης, αποτυπώνουν...
Επαγγελματίες Υγείας και Κακοποίηση του Παιδιού: Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου στο πλαίσιο του Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης
Ένα σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα αποτελεί η αδυναμία των επαγγελματιών υγείας να αναγνωρίσουν την ενδοοικογενειακή κακοποίηση του παιδιού και να προσφέρουν υποστήριξη στα θύματα (Τζουμάκα-Μπάκουλα, 1999, Trogan, Dessypris, Moustaki and Petridou, 2001). Με αφετηρία τη διαπιστωμένη έλλειψη κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας στον τομέα της κακοποίησης του παιδιού αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε, στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», ένα σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας, που διεξήχθη στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και αφορά τις στάσεις...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved