Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 95 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 2009

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Οι ανάγκες και τα προβλήματα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας απασχολούν όλο και περισσότερο τα κράτη και τις σύγχρονες κοινωνίες, δεδομένου ότι, παγκοσμίως, ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 ετών αυξάνεται συνεχώς. Τα επιτεύγματα της ιατρικής και της τεχνολογίας έχουν αυξήσει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, κυρίως στις προηγμένες κοινωνίες, και παρέχουν στους ηλικιωμένους περισσότερα εφόδια για να διατηρήσουν, κατά το δυνατόν, τις σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες και να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Παρ’ όλη όμως την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και ανεπάρκειες σε αναγκαίες υποδομές...
Δυο Όψεις της Τρίτης Ηλικίας: Ευτυχισμένα Γηρατειά και Ηλικιακή Διάκριση
Το γήρας αποτελεί μια φυσιολογική εξέλιξη στη ζωή του ανθρώπου και συνοδεύεται πολλές φορές με διάφορες προκλήσεις στην υγεία του. Το άρθρο αυτό, κινούμενο σε δυο άξονες, επιδιώκει από τη μια να τονίσει τη σημασία του ευτυχισμένου γήρατος και από την άλλη να αναδείξει το πρόβλημα της ηλικιακής διάκρισης εναντίον των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, είτε σκόπιμα είτε λόγω άγνοιας. Σε μια εποχή όπου σημειώνεται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων παγκοσμίως, είναι σημαντικό τα άτομα αυτά να ζουν ευτυχισμένα και σε πνεύμα συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να απομακρύνει τον κίνδυνο διακρίσεων εις βάρος τους και να...
Υπηρεσίες Μετανοσοκομειακής Φροντίδας και Νοσοκομειακή Κοινωνική Εργασία: Μια διερευνητική μελέτη
Τα τελευταία χρόνια επικρατεί διεθνώς μια τάση εφαρμογής εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης και μείωσης των κλινών των νοσοκομειακών μονάδων, λόγω του υψηλού κόστους τους (Μπάνικος, 1994, Σουρτζή, 1997, Dobrof, 1991). Η πολιτική αυτή αυξάνει τις ανάγκες φροντίδας του ασθενή μετά το νοσοκομείο και δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών μετανοσοκομειακής φροντίδας (Bailoch 1999, Pahl,1999). Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας στον «μετανοσοκομειακό» ασθενή και η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στην περιοχή της Δυτικής Απτικής. Μελετώνται οι περιπτώσεις 157...
Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην Τρίτη Ηλικία: Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών στο Κ.Α.Π.Η. Κρουσώνα. Τάσεις και Προοπτικές
Η πολύχρονη λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) που ξεκίνησε ουσιαστικά με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995 «Περί συστάσεως των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» με σκοπό πολύπλευρο και καινοτόμο, πρόσφερε ουσιαστικές υπηρεσίες ιατρικές και κοινωνικές στα ηλικιωμένα μέλη τους. Αλλά ο τομέας της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των ηλικιωμένων, αν και προβλέπεται ως παροχή υπηρεσιών, παρέμεινε χωρίς οργάνωση, ελλιπής, αποσπασματικός, σχεδόν ανύπαρκτος, αφού οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο από τα Κ.Α.Π.Η. όσο και από εκπαιδευτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved