Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 102 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 2011

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Το δεύτερο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας αυτής της χρονιάς είναι αφιερωμένο στους μετανάστες, θέμα που τα τελευταία είκοσι χρόνια απασχολεί σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τη χώρα μας. Τα κείμενα αναφέρονται σε προγράμματα που αποσκοπούν στην ένταξη των μεταναστών και προσφυγών στις χώρες υποδοχής και σε εμπειρίες από το χειρισμό σχετικών περιπτώσεων. Ο λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας Στέφανος Σπανέας, στο άρθρο του, παρουσιάζει αναλυτικά τα στάδια μετασχηματισμού της λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο σε μια σύγχρονη οργανωσιακή δομή που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες...
Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο στην Κύπρο: Θέτοντας τις βάσεις για μια συμμετοχική διοίκηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων
Συγγραφείς: Σπανέας Στέφανος
Το άρθρο παρουσιάζει την ανάληψη μιας συστηματικής προσπάθειας μετασχηματισμού της λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, σε μια σύγχρονη οργανωσιακή δομή, όπου οι δυσκολίες διαβίωσης γίνονται κατανοητές και σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα τις αμβλύνουν υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής διαφορετικότητας. Αναλύονται η υφιστάμενη κατάσταση, οι παρουσιαζόμενες δυσκολίες καθημερινής λειτουργίας του Κέντρου και οι ενέργειες παρέμβασης που υλοποιήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέσα από τις υλοποιούμενες ενέργειες και από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν υποστηρίζεται και τεκμηριώνεται σε θεωρητικό επίπεδο...
Σχέδιο Λειτουργίας Προγράμματος Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Περίληψη Στην επιταγή για προσαρμογή στα νέα δεδομένα των μέτρων - προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση, η ανάγκη παρέμβασης της κοινωνικής πρόνοιας στην προστασία και παροχή υποστηρικτικής βοήθειας για ανήλικους ασυνόδευτους αλλοδαπούς. Η παρέμβαση που προτείνεται περιγράφει τη λειτουργία ενός πιλοτικού προγράμματος παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της πληθυσμιακής ομάδας των ανήλικων, ασυνόδευτων αλλοδαπών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των νεαρών ατόμων συμπεριλαμβανομένων και των ιδιαιτεροτήτων...
Ο Ρόλος και οι Περιορισμοί της Κοινωνικής Εργασίας στην Ένταξη των Αλλοδαπών. Η Εμπειρία από την Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου
Η αύξηση της μεταναστευτικής ροής προς την Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για την Κοινωνική Εργασία. Η ανάγκη που προέκυψε ήταν η ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον ρόλο της Κοινωνικής Εργασίας στον τομέα της ψυχικής υγείας και στις ενέργειες που προωθούν την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών. Από το σύνολο (39) των αλλοδαπών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στη Β' Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (Π.Γ.Ν.) "ΑΤΤΙΚΟΝ" το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2008 έως και τον Απρίλιο του 2010 μελετήθηκαν οι 28, οι οποίοι έχριζαν ανάγκης για κοινωνική...
Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας: το παράδειγμα της λειτουργίας της Τηλεφωνικής Γραμμής του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Συγγραφείς: Αμπουμπάκερ Φαίζ
Είναι κοινώς αποδεκτό πως η ύπαρξη κοινωνιών, στις οποίες συνδιαλέγονται κοινότητες με διαφορετικές προελεύσεις, πολιτισμούς και παραδόσεις, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Και αυτό, διότι από καταβολής κόσμου, καθώς ο άνθρωπος αναζητούσε ευνοϊκότερους τρόπους επιβίωσης, σημειώνονταν μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις που μετέβαλλαν τη μορφή του κοινωνικού χώρου. Παρατηρώντας τη σημαντική θέση που καταλαμβάνει σήμερα στην ατζέντα των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών το μεταναστευτικό ζήτημα, καθίσταται πλέον αναγκαίο να εκφραστεί με δυναμικό και συγκροτημένο τρόπο μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση της μεταναστευτικής πραγματικότητας που θα...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved