Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 103 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 2011

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Η ηθική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους και το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των κοινωνικών λειτουργών είναι θέματα που αφορούν σε συνθήκες εργασίας και τα οποία απασχολούν τους επιστήμονες και διερευνώνται διεθνώς, ειδικότερα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Και τα δυο αφορούν στην Κοινωνική Εργασία και στο έργο των κοινωνικών λειτουργών. Σε αυτά αναφέρονται τα δύο πρώτα άρθρα του τεύχους αυτού. Ο κοινωνικός λειτουργός Αμανάτιος Κωνσταντινίδης στο άρθρο του «Κοινωνική Εργασία και ηθική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους» παραθέτει τους εννοιολογικούς ορισμούς, την ερευνητική Βιβλιογραφία, τα...
Κοινωνική Εργασία και Ηθική Παρενόχληση στους Εργασιακούς Χώρους: Μια Πρόκληση-Προτάσεις Παρέμβασης
Η ηθική παρενόχληση στους χώρους εργασίας συνίσταται σε μια ποικιλία εκφοβιστικών συμπεριφορών που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και μπορεί να είναι ολέθριες για την ψυχοσωματική τους υγεία. Η δυσκολία διατύπωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, το δυσδιάκριτο της διάγνωσης και η απουσία νομοθετημάτων για την προστασία των εργαζομένων υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης από την πλευρά των κοινωνικών επιστημών και της πολιτείας. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης και αναλύονται εκτενώς τα αίτια, οι μορφές παρενόχλησης, οι επιπτώσεις και η υπάρχουσα νομοθεσία. Επιπλέον, παρουσιάζεται η...
Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Κοινωνικών Λειτουργών που Εργάζονται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, αφ’ ενός μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης  και του πώς και γιατί μπορεί αυτό να απαντάται σε κοινωνικούς λειτουργούς που απασχολούνται σε πλαίσια ψυχικής υγείας και αφ’ ετέρου, μέσω της εκπόνησης ποιοτικής έρευνας με τη χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη διερεύνηση ποικίλων παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν θετικά στην τάση εμφάνισης συμπτωμάτων του συνδρόμου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι κοινωνικοί λειτουργοί...
Ψυχοκοινωνική Επανένταξη Χρόνιων Ψυχωσικών Αρρώστων στη Μονάδα Αποασυλοποίησης στη Φωκίδα
Με την πρόοδο των θεραπευτικών μέσων για την ψύχωση και τη συνειδητοποίηση της σημασίας των κοινωνικών παραγόντων στην αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής δημιουργήθηκαν Βαθμιαία εναλλακτικές δομές περίθαλψης (Τ. Lemperie - A. Feline & συν., 1995, σ. 27). Βγάζοντας τους ψυχικά ασθενείς από τα άσυλα και εντάσσοντας τους σε αυτές τις εναλλακτικές δομές τους δόθηκε η ευκαιρία να αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια και ως άτομα με ίσα δικαιώματα. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, σε κάθε φάση της, εντάσσει νέους στόχους στο σχεδιασμένο πρόγραμμά της. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται από τα άτομα που εργάζονται στις Μονάδες Αποασυλοποίησης σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από τους...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved