Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 120 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2015

Εισαγωγικό σχόλιο
Το τελευταίο τεύχος (αρ. 120) του 2015 φιλοξενεί τρία διαφορετικά θέματα, τα οποία αναφέρονται σε σημαντικές πλευρές του έργου των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας, και ειδικότερα των κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με την εργασία με την κοινότητα και την κοινωνική αλλαγή...
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΩΣ ΜΕΙΖΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Η σύλληψη του θέματος της συγκεκριμένης έρευνας έχει τις ρίζες της στο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking) ως κοινωνικό ζήτημα. Παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις υπάρχουσες πληροφορίες για το φαινόμενο του trafficking στην......
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ν’ αποτυπωθούν οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και η εμπειρία των κοινωνικών λειτουργών, που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας, αναφορικά με την παρουσία και τη συμμετοχή εθελοντών σ’ αυτές τις δομές. Συγκεκριμένα, διερευνώνται και αναδεικνύονται τα κίνητρα που σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούν ένα άτομο να γίνει εθελοντής σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και να εντοπιστούν οι πιθανές δυσκολίες που εμφανίζονται στη συνεργασία των εθελοντών με τους ειδικούς ψυχικής υγείας...
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Συγγραφείς: Κούτρα Κλειώ
Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση του «Κοινωνικού Κεφαλαίου» στις επικίνδυνες συμπεριφορές υγείας 658 μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης. Πρόκειται για συγχρονική έρευνα (cross-sectional) παρατήρησης. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι τα αγόρια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα κορίτσια...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2019. All Rights Reserved