Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 126 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - Έτος 2017

Εισαγωγικό σχόλιο
Το αφιέρωμα στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση συνεχίζεται και σ' αυτό το τεύχος, με δύο έρευνες που προβάλλουν πλευρές του έργου των σχολικών κοινωνικών λειτουργών με ειδικούς μαθητικούς πληθυσμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και με μία μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο....
ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Πλήθος ερευνών σε εφήβους που διαβιούν υπό κρατική προστασία εκτός της φυσικής τους οικογένειας στην Ελλάδα και διεθνώς, έχει αναδείξει μεγάλο εύρος επιπτώσεων της ιδρυματικής ζωής στην ψυχοκοινωνική υγεία και κατ' επέκταση στη σχολική και την κοινωνική προσαρμογή τους
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις αφηγήσεις ζωής δύο μητέρων με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και επιχειρεί να αναδείξει τη νοηματοδότηση που οι ίδιες αποδίδουν στην εμπειρία τους...
Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - 1943-2017: ΤΑΣΕΙΣ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Συγγραφείς: Ανδρονίκου Άντρη
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να μελετήσει, να καταγράψει, να περιγράψει, να παρουσιάσει και να αναλύσει την εφαρμογή της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο μέσα από τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν διαχρονικά και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved