Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 3 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 1986

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες, Το τρίτο τεύχος του περιοδικού «Κοινωνική Εργασία» είναι αφιερωμένο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον «Κοινωνικό Σχεδίασμά» Καθώς η έννοια της γνήσιας αποκέντρωσης αποτελεί στις μέρες μας ιστορική αναγκαιότητα και με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις(,) χαράσσονται για την οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης νέες προοπτικές, η Κοινωνική εργασία σαν εφαρμοσμένη Κοινωνική επιστήμη μπορεί με τις μεθόδους της να συμβάλλει δυναμικά στη διαδικασία της λαϊκής συμμετοχής καθώς και στον σχεδίασμά και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο ΤΑ.
Η Ανάπτυξη του θεσμού της Τ.Α στην Ελλάδα και η Σημασία της Κοινοτικής Ανάπτυξης
Αυτή την εποχή, με αφορμή και τις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές γίνεται πολύς λόγος για την αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι ενώ συζητάμε πολύ για το τι Τ.Α. θέλουμε, αναφερόμαστε πολύ λίγο στο τι κοινότητα έχουμε και τι κοινότητα πρέπει να καλλιεργούμε. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να βάλει μερικά ερωτήματα γύρω από την σχέση Τ.Α. και κοινότητας και να επισημάνει την προσφορά της Κοινοτικής Ανάπτυξης στην εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών. Η Τ.Α. είναι μια μορφή άσκησης κρατικής εξουσίας στο τοπικό επίπεδο (συχνά γίνεται αναφορά στον όρο τοπικό κράτος). Αυτό σημαίνει ότι πρώτο σαν πολιτικός θεσμός...
Κοινωνικός Σχεδιασμός σαν Διαδικασία Παρέμβασης
Στο σημερινό άρθρο αναλύω την επιστημονική διαδικασία παρέμβασης του Κοινωνικού Σχεδιασμού και εξετάζω σε βάθος την εφαρμογή της μεθόδου για κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη. Σε άλλα άρθρα μου* * ανέπτυξα τον Κοινωνικό Σχεδίασμά σαν τομέα. Ελάχιστα όμως έχουν γραφεί στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τον Κοινωνικό Σχεδίασμά σαν επιστημονική διαδικασία παρέμβασης. Γι’ αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να αναλύσω εκτενώς το θέμα. Όχι μόνο γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη τέτοιου είδους υλικού αλλά γιατί και η εφαρμογή του Κοινωνικού Σχεδιασμού απαιτεί ιδιαίτερα ειδικές γνώσεις και εμπειρία — και τα ερωτήματα των συναδέλφων είναι πολλά. Όσοι ασχολούνται...
Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μια Αναγκαιότητα
Οι μεγάλες πόλεις σαν αστικά κοινωνικά συστήματα αντιμετωπίζουν πολλά αλληλένδετα και επιτακτικά προβλήματα, στα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος (φυσικό - κοινωνικό) - προβλήματα που παρουσιάζονται με διαφορετικές μορφές. Η γρήγορη, ασύμμετρη και απρογραμμάτιστη πληθυσμιακή μετακίνηση στις αστικές περιοχές, η αύξηση του αστικού πληθυσμού και οι τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας άλλαξαν ριζικά τη ζωή των πόλεων και έκαναν τη ζωή των ανθρώπων σ’ αυτές πιο δύσκολη. Η αδυναμία τους μάλιστα να προσαρμόσουν έγκαιρα τη δομή και τις λειτουργίες τους στην καινούρια κατάσταση - παρά τις πιέσεις που δέχονται - κάνουν το πρόβλημα...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved